2021-uosius metus LR Seimas paskelbė kunigo, Trečiojo ordino pranciškono, XIX a. Lietuvos mokslininko, švietėjo, rašytojo, pedagogo, gydytojo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais. Sausio 15 dieną minėjome 250-ąsias tėvo Ambraziejaus gimimo metines.

Šiandien galime patvirtinti faktą apie nuo seno gyvuojantį, net sovietmečiu nenutrūkusį ir vis augantį kun. J. A. Pabrėžos kultą. Jo gyvenimas, dorybės, šventumo garsas, spaudoje ir rankraščiuose užfiksuoti stebuklai yra svarus pagrindas siekti beatifikacijos ir kanonizacijos.

Tarpukaryje broliai pranciškonai buvo pradėję rengti beatifikacijos bylą, tačiau Antrasis pasaulinis karas nutraukė tolimesnę jos eigą (manoma, kad dokumentai liko Telšių vyskupijos archyve, kuris po karo sudegė). 2020 m. vasario 25 d. vėl pradėti pirmieji J. A. Pabrėžos beatifikacijos inicijavimo pasirengimo žingsniai. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos atstovai Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Nijolė Raudytė OFS ir Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS dalyvavo  Kaune vykusiame Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos definitoriumo posėdyje. Susitikime vyskupas Algirdas Jurevičius, buvęs pal. Teofiliaus Matulionio bylos postulatorius, apžvelgė ir konkrečiai pristatė visus beatifikacijos proceso aspektus. Definitoriumo posėdyje nutarta, kad per vienerius metus būtina atlikti parengiamuosius darbus, prieš nusprendžiant dėl J. A. Pabrėžos beatifikacijos proceso iniciavimo.

2020 m. birželio 8 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba nutarė įkurti J. A. Pabrėžos beatifikacijos proceso inicijavimo darbo grupę, kurios vadove paskyrė nacionalinę sekretorę, Kretingos vienuolyno bibliotekininkę Nijolę Raudytę OFS. Kiti šios darbo grupės nariai: kun. Paulius Saulius Bytautas OFM (teologijos mokslų daktaras, Kauno šv. Jurgio konvento gvardijonas); Rimantas Radzevičius OFS (Telšių regiono ministras); Jolanta Klietkutė OFS (Kretingos brolijos ugdymo magistrė, Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė); Žavinta Sidabraitė (humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios lietuvių literatūros skyriaus vyr. mokslo darbuotoja); Vilija Karaliūnaitė OFS (teologijos mokslų daktarė, Kauno arkivyskupijos kurijos referentė, lektorė, Kauno regiono brolijos ugdymo magistrė).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino J. A. Pabrėžos darbo grupė,

japabreza@gmail.com

J.A.Pabrėžos užtarimu gautos Dievo malonės bus įrašomos į liudijimų knygą

2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje buvo pristatyta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga. Pranešimą knygos pristatyme skaitė teologijos mokslų daktarė Vilija Karaliūnaitė OFS. Knygos steigimo aktą pasirašė Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas Paulius Saulius Bytautas OFM, Lietuvos…

Skaityti plačiau

Kretingoje vyks J. Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas

2022 m. gegužės 22 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje po Votyvos ir Sumos šv. Mišių vyks Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygos pristatymas. Dalyvauja teologijos mokslų dr. Vilija Karaliūnaitė OFS. Negalinčius atvykti kviečiame stebėti transliaciją nuo 10.30 val. Kretingos parapijos YouTube kanale. Tarpukario pranciškonai apytiksliai nuo 1921 m. vienuolyno knygoje ėmė užrašinėti…

Skaityti plačiau

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knyga

Vasario mėnesį Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija ir Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas įsteigė Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos užtarimu patirtų Dievo malonių knygą. Liudijimus apie J. A. Pabrėžos užtarimu patirtas malones bus galima pateikti atvykus į  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčią  (Vilniaus 2, Kretinga). Atsakingu už liudijimų priėmimą paskirtas Kretingos Apreiškimo vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas. Po…

Skaityti plačiau

„Mažosios studijos“ laida „Druska“ apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą

Sausio 28 d., 06.27 val., LRT KLASIKA eteryje transliuota „Mažosios studijos“ laida „Druska“ apie kunigą pranciškoną Jurgį Ambraziejų Pabrėžą, kurio 250-ąsias gimimo metines šiemet minime. Apie Jurgio Pabrėžos nuopelnus įvairiose mokslo srityse bei vis dar gyvą didelį liaudies pamaldumą tėvui Ambraziejui pasakojo Kretingos pranciškonų vienuolyno bibliotekininkė Nijolė Raudytė OFS ir Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė Jolanta Klietkutė…

Skaityti plačiau

Konferencija 2021-ųjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų proga

2021 m. vasario 17 d., trečiadienį, 18.30-20.00 val., nuotoliniu būdu (per Zoom programą) vyks Pranciškoniškos pasauliečių akademijos (PPA) nuotolinio ugdymo ciklo konferencija. Tema: „T. Viktoro Gidžiūno OFM studija apie Jurgį Ambraziejų Pabrėžą ir jos publikavimo istorija“. Lektorė: dr. Irena Vaišvilaitė – meno ir bažnyčios istorikė, diplomatė. Konferencija organizuojama 2021-ųjų Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų proga. Konferencija atvira visiems norintiems, tačiau…

Skaityti plačiau

2021-ieji kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

2021 m. sausio 15 d. minimos mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-osios gimimo metinės ir pradedami švęsti Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – įžvalgus mokslininkas, jautriasielis gydytojas, aistringas savo krašto kalbos ir istorijos mylėtojas, minias uždegantis…

Skaityti plačiau