Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos atkūrimo iniciatyvinė grupė

Julija Mironovaitė – darbo grupės vadovė, Lietuvos Jaupra prezidentė ir tarptautinė delegatė

Mindaugas Taškūnas OFS  pavaduotojas, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis broliškas vadovas

Virginija Mickutė OFS

Jogilė Teresa Ramonaitė OFS

Rimantas Radzevičius OFS

S. Ines Portugal Encinas FMSC

Br. kun. Paulius Vaineikis OFM – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos paskirtas dvasinis asistentas

 

Darbo grupė veikia nuo 2022 m. gruodžio 15 dienos.

Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos darbo grupė

Nijolė Raudytė OFS – darbo grupės koordinatorė, Kretingos vienuolyno bibliotekininkė

Br. kun. Paulius Saulius Bytautas OFM  teologijos mokslų daktaras

Rimantas Radzevičius OFS – Telšių regiono brolijos ministras

Jolanta Klietkutė OFS – Kretingos muziejaus vyr. muziejininkė-istorikė

Žavinta Sidabraitė – humanitarinių mokslų daktarė, docentė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios lietuvių literatūros skyriaus vyr. mokslo darbuotoja

Vilija Karaliūnaitė OFS – teologijos mokslų daktarė, lektorė

 

Darbo grupė veikia nuo 2020 m. birželio 8 dienos.

Regulos ir Generalinių Konstitucijų vertimo redakcijos darbo grupė

Virginija Mickutė OFS – darbo grupės koordinatorė

Nerijus Čapas OFS

Jogilė Teresa Ramonaitė OFS

Kristina Petrutytė OFS

 

Darbo grupė veikia nuo 2019 m. sausio 5 dienos.