Vilniaus regiono taryba

Regiono ministras Tadas Ringys, OFS 

Regiono viceministras Algimantas Andziulis, OFS

Regiono ugdymo magistrė Roma Rasachackienė, OFS

Regiono sekretorė Jūratė Markutėlytė-Širkienė, OFS

Regiono ekonomas Petras Šidagis, OFS (iki 2023-09-02)

Regiono ekonomė Modesta Liugaitė-Černiauskienė, OFS (nuo 2024-06-19)

Regiono broliška vadovė Vitalija Samerdokienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jozef Makarczyk, OFM Conv

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM (iki 2023-04-02)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2023-04-02)

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. spalio 22 d.

Adresas: Maironio g. 10-4, Vilnius
Tel. nr.: 8 672 19103
El. paštas: tadasringys@gmail.com

Telšių regiono taryba

Regiono ministras Rimantas Radzevičius, OFS

Regiono viceministrė Regina Gagilienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė, OFS

Regiono sekretorė Rita Budvytytė, OFS (iki 2023-07-25)

Regiono sekretorė Jolanta Klietkutė, OFS (nuo 2023-10-21)

Regiono ekonomė Vilma Lukočienė, OFS

Regiono broliška vadovė Vilma Lukočienė, OFS (iki 2023-01-13)

Regiono broliškas vadovas Tomas Dargis, OFS (nuo 2023-10-21)

Regiono tarybos narė atsakinga už evangelizaciją Margarita Lizdenytė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys, OFM

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jaroslaw Rekwardt, OFM Conv

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. birželio 18 d.

Adresas: Vilniaus g. 2A, LT-97125 Kretinga
Tel. nr.: 8 687 51325
El. paštas: rad.rimantas@gmail.com

Šiaulių-Panevėžio regiono taryba

Regiono ministrė Gražina Stravinskaitė, OFS

Regiono viceministras Vidmantas Gerikas, OFS

Regiono ugdymo magistrė Zita Galubickienė, OFS

Regiono sekretorė Ona Karazijienė, OFS

Regiono ekonomė Gražina Kvedarienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Armin Holocher, OFM (iki 2023-04-02)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (nuo 2023-04-02)

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. lapkričio 19 d.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba 2023 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 01-04-088 priėmė Šiaulių-Panevėžio regiono tarybos atsistatydinimą ir nuo 2023 m. liepos 1 d. iki artimiausios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės kapitulos tiesioginei savo globai priėmė Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo broliją, Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo broliją ir Biržų Šv. Jono Krikštytojo broliją.

Vilkaviškio regiono taryba

Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė, OFS

Regiono viceministrė Odeta Aliukevičiūtė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė, OFS

Regiono sekretorė Janina Lebskienė, OFS

Regiono ekonomė Alma Kryžanauskienė, OFS

Regiono broliška vadovė Gerarda Dručkuvienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (iki 2023-04-02)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius, OFM (nuo 2023-04-02)

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. liepos 2 d.

Adresas: Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas
Tel. nr.: 8 658 83586
El. paštas: marsinkev@gmail.com