Vilniaus regiono taryba

Regiono ministrė Roma Rasachackienė, OFS

Regiono viceministras Tadas Ringys, OFS

Regiono ugdymo magistras Algimantas Andziulis, OFS

Regiono sekretorius Dalius Skinulis, OFS

Regiono ekonomė Vitalija Samerdokienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jozef Makarczyk, OFM Conv (nuo 2016-12-16)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. gruodžio 7 d.

Adresas:
Tel. nr.: 8 614 26887
El. paštas: romras@gmail.com

Kauno regiono taryba

Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė, OFS

Regiono viceministrė Odeta Aliukevičiūtė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė, OFS

Regiono sekretorė Vida Faustina Idikaitė, OFS

Regiono ekonomė Alma Kryžanauskienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius, OFM (nuo 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (nuo 2020-03-04)

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 17 d.

Adresas: Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas
Tel. nr.: 8 658 83586
El. paštas: marsinkev@gmail.com

Telšių regiono taryba

Regiono ministras Rimantas Radzevičius, OFS

Regiono viceministrė Aldona Kerpytė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Rita Budvytytė, OFS

Regiono sekretorė Vilma Šamonskienė, OFS

Regiono ekonomė Nijolė Raudytė, OFS

Regiono tarybos narė atsakinga už evangelizaciją Margarita Lizdenytė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2019-03-04 iki 2022-01-20)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys, OFM (nuo 2022-01-20)

2018-2021 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2018 m. birželio 23 d.

Adresas: Vilniaus g. 2A, LT-97125 Kretinga
Tel. nr.: 8 687 51325
El. paštas: rad.rimantas@gmail.com

Šiaulių-Panevėžio regiono taryba

Regiono ministrė Gražina Stravinskaitė, OFS

Regiono viceministrė Irena Dabkevičienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Zita Galubickienė, OFS

Regiono sekretorė Eglė Jažauskienė, OFS

Regiono ekonomė Gražina Kvedarienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Armin Holocher, OFM

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. spalio 12 d.

Adresas:
Tel. nr.: 8 612 51367
El. paštas: strasile@gmail.com

 

Vilkaviškio regiono taryba

Regiono ministras Rolandas Rudzevičius, OFS

Regiono viceministrė Janina Lebskienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Nijolė Puodžiūnienė, OFS

Regiono sekretorė Galina Ribačiauskienė, OFS

Regiono ekonomė Ona Juškevičienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius, OFM (nuo 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (nuo 2020-03-04)

 

2017-2020 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2017 m. liepos 28 d.
Mandatas pratęstas 2020 m. spalio 15 d. Nacionalinės tarybos nutarimu.

Adresas: Vienybės g. 9, Marijampolė
Tel. nr.: 8 633 83213
El. paštas: rudzevicius@gmail.com