Vilniaus regiono taryba

Regiono ministras Algimantas Andziulis, OFS

Regiono viceministrė Roma Rasachackienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Anastazija Kunigėlytė, OFS

Regiono sekretorė Ona Juršaitė, OFS

Regiono ekonomė Regina Karpovič, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Arūnas Peškaitis, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jozef Makarczyk, OFM Conv (nuo 2016-12-16)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2016-2019 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2016 m. spalio 15 d.

Adresas: Prapuolų km., Sudervės p-tas, Vilniaus raj.
Tel. nr.: 8 614 50935
El. paštas: algandziulis@gmail.com

Kauno regiono taryba

Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė, OFS

Regiono viceministrė Odeta Aliukevičiūtė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė, OFS

Regiono sekretorė Vida Faustina Idikaitė, OFS

Regiono ekonomė Alma Kryžanauskienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 17 d.

Adresas: Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas
Tel. nr.: 8 658 83586
El. paštas: marsinkev@gmail.com

Telšių regiono taryba

Regiono ministras Rimantas Radzevičius, OFS

Regiono viceministrė Aldona Kerpytė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Rita Budvytytė, OFS

Regiono sekretorė Vilma Šamonskienė, OFS

Regiono ekonomė Nijolė Raudytė, OFS

Regiono tarybos narė atsakinga už evangelizaciją Margarita Lizdenytė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2018-2021 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2018 m. birželio 23 d.

Adresas: Vilniaus g. 2A, LT-97125 Kretinga
Tel. nr.: 8 687 51325
El. paštas: rad.rimantas@gmail.com

Šiaulių-Panevėžio regiono taryba

2019 m. spalio 12 d. Kryžių kalne vyks Šiaulių-Panevėžio regiono Rinkimų kapitula, kurioje bus išrinkta 2019-2022 m. kadencijos regiono taryba.

Vilkaviškio regiono taryba

Regiono ministras Rolandas Rudzevičius, OFS

Regiono viceministrė Janina Lebskienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Nijolė Puodžiūnienė, OFS

Regiono sekretorė Galina Ribačiauskienė, OFS

Regiono ekonomė Ona Juškevičienė, OFS

Regiono tarybos narė Irena Ovsiukienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Juozapas Marija Žukauskas, OFM (iki 2019-03-04)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2017-2020 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2017 m. liepos 28 d.

Adresas: Vienybės g. 9, Marijampolė
Tel. nr.: 8 633 83213
El. paštas: rudzevicius@gmail.com