Vilniaus regiono taryba

Regiono ministrė Roma Rasachackienė, OFS

Regiono viceministras Tadas Ringys, OFS

Regiono ugdymo magistras Algimantas Andziulis, OFS

Regiono sekretorius Dalius Skinulis, OFS

Regiono ekonomė Vitalija Samerdokienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jozef Makarczyk, OFM Conv (nuo 2016-12-16)

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Ramūnas Mizgiris, OFM (nuo 2019-03-04)

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. gruodžio 7 d.

Adresas:
Tel. nr.: 8 614 26887
El. paštas: romras@gmail.com

Telšių regiono taryba

Regiono ministras Rimantas Radzevičius, OFS

Regiono viceministrė Regina Gagilienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė, OFS

Regiono sekretorė Rita Budvytytė, OFS

Regiono ekonomė ir broliška vadovė Vilma Lukočienė, OFS

Regiono tarybos narė atsakinga už evangelizaciją Margarita Lizdenytė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys, OFM

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Jaroslaw Rekwardt, OFM Conv

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. birželio 18 d.

Adresas: Vilniaus g. 2A, LT-97125 Kretinga
Tel. nr.: 8 687 51325
El. paštas: rad.rimantas@gmail.com

Šiaulių-Panevėžio regiono taryba

Regiono ministrė Gražina Stravinskaitė, OFS

Regiono viceministrė Irena Dabkevičienė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Zita Galubickienė, OFS

Regiono sekretorė Eglė Jažauskienė, OFS

Regiono ekonomė Gražina Kvedarienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Armin Holocher, OFM

 

2019-2022 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2019 m. spalio 12 d.

Adresas:
Tel. nr.: 8 612 51367
El. paštas: strasile@gmail.com

 

Vilkaviškio regiono taryba

Regiono ministrė Marijona Sinkevičienė, OFS

Regiono viceministrė Odeta Aliukevičiūtė, OFS

Regiono ugdymo magistrė Vilija Karaliūnaitė, OFS

Regiono sekretorė Janina Lebskienė, OFS

Regiono ekonomė Alma Kryžanauskienė, OFS

Regiono broliška vadovė Gerarda Dručkuvienė, OFS

Regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM

 

2022-2025 m. kadencijos regiono taryba išrinkta 2022 m. liepos 2 d.

Adresas: Papilio g. 9, LT-44275 Kaunas
Tel. nr.: 8 658 83586
El. paštas: marsinkev@gmail.com