Pranciškoniškoji šeima yra viena iš daugelio Šventosios Dvasios Bažnyčioje sužadintų šeimų. Ji jungia visus Dievo tautos narius – pasauliečius, pašvęstojo gyvenimo asmenis ir kunigus, – kurie savyje atpažįsta pašaukimą sekti Kristumi, einant šv. Pranciškaus Asyžiečio pėdomis.
Skirtingais būdais ir formomis, bet gyva savitarpio bendryste jie rūpinasi perteikti savo bendro Serafiškojo Tėvo charizmą Bažnyčios gyvenime ir misijoje.
OFS Regula, 1
scan0003