PORCIUNKULE- logo2013-2016 m. Marijos radijo eteryje buvo transliuojama Pranciškoniškosios šeimos laida „Porciunkulė“. Laidą apie Pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje kūrė pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

Porciunkulė (arba „dalelytė“, išvertus iš italų kalbos) – tai Italijos mieste Asyžiuje esanti mažytė Švč. Angelų Marijos bažnytėlė, kurią savo rankomis atstatė šv. Pranciškus. Čia Pranciškus išgirdo Evangeliją ir suprato savo pašaukimą, čia jis priėmė savo pirmuosius brolius ir naujo gyvenimo trokštančią Klarą, iš čia jis brolius po du išsiuntė misijoms, iš čia jis ir pats iškeliavo į Dangiškojo Tėvo namus. Taip nedidelė Asyžiaus pakelėje stovėjusi koplyčia tapo pranciškonų širdimi, kuriai Pranciškus iš popiežiaus Honorijaus III išprašė visuotinių atlaidų malonę – švenčiamą kasmet rugpjūčio 2 dieną. Porciunkulė – mažoji Asyžiaus bažnytėlė, simbolizuoja šv. Pranciškaus širdį ir mus, Pranciškoniškąją šeimą, visada kviečia į susitaikinimą su savimi, su kitais, su kūrinija ir su Dievu.

„Porciunkulės“ komandoje tarnavo:
Laidos vedėjai – Virginija Mickutė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, Diana Adomaitienė OFS;
Turinio redaktorės – Monika Midverytė OFS ir Virginija Mickutė OFS;
Muzikos redaktorė – Veronika Šlionskytė;
Atsakingosios už komunikaciją – Giedrė Povilaitytė ir Rasa Lazdauskaitė;
Reporteriai – Monika Midverytė OFS, Simonas Baliukonis, Modesta Puniškytė ir Giedrė Povilaitytė (Vilnius), Živilė Aleksandravičiūtė, Emilija Rimaitė ir Vitalija Stanislauskaitė (Kaunas), Bernadeta Kaminskaitė ir Viktorija Petrutytė (Kretinga);
Interviu dubliavimas į lietuvių kalbą – Veronika Šlionskytė ir Rokas Balsys;
Garso operatoriai – Irmantas Vaitkevičius, Gintaras Dubinskas, Tomas Puzeris, Mantas Mikšys ir Mindaugas Taškūnas OFS;
Garso montuotojas ir režisierius – Aurimas Stonys.

Laida buvo montuojama Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos studijoje.

4 sezono (2015 - 2016 m.) laidos

2016-05-28
Paskutinėje šio sezono „Porciunkulės“ laidoje užbaigsime visą sezoną kartu skaitytą Šventojo Tėvo Pranciškaus encikliką „Laudato Si – apie rūpinimąsi bendraisiais namais“. O rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite apie naujus Šventosios Žemės kustodo ir Panevėžio vyskupo paskyrimus bei Pranciškoniškosios šeimos vasaros renginius. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-05-21
Laidoje susipažinsime su šv. Bernardino Sieniečio biografija. Kaip mažesnysis brolis šv. Bernardinas visame pasaulyje išplatino pamaldumą Švenčiausiajam Jėzaus Vardui, kaip jis atnaujino ir reformavo Mažesniųjų brolių ordiną bei prisidėjo prie pranciškonų atkeliavimo į Lietuvą? Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite apie Vilniuje vykusį jau VII Lietuvos Pranciškučių susitikimą. O rubrikoje „Laudato Si“ išgirsite, kaip galite prisidėti prie ekologijos neturėdami pašaukimo tiesiogiai darbuotis politikos srityje, ir kokią reikšmę kūrinija užima Bažnyčios sakramentiniame gyvenime. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-05-14
Sekminių išvakarėse apie tai, kodėl šv. Pranciškus Asyžietis Šventąją Dvasią vadino tikruoju savo Ordino generaliniu ministru, ir kodėl pranciškonams yra toks svarbus Šventosios Dvasios buvimas ir veikimas, kalbėsimės su s. Danute Ančeryte FMSC. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite apie Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolin vizitą Kryžių kalno vienuolyne ir jau devintą kartą Klaipėdoje vyksiančią solidarumo su sergančiaisiais onkologinėmis ligomis akciją „Vilties bėgimas“. O rubrikoje „Laudato Si“ sužinosime, kodėl ekologinė krizė mus šaukia į gilų vidinį atsivertimą, ir ką bendro su ekologija turi laisvai ir sąmoningai praktikuojamas saikingumas. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-05-07
Kaip prie pranciškonų vienuolynų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrė onkologinių ligonių ir jų artimųjų dvasinės pagalbos grupės laidoje pasakos šių grupių iniciatorės Jolita Baltūsytė, Iveta Šikšniuvienė ir Aldona Kerpytė OFS. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite apie prieš aštuonerius metus mažesniųjų brolių iniciatyva Klaipėdoje pradėtą solidarumo akciją „Vilties bėgimas“. O rubrikoje „Laudato Si“ įžengsime į paskutinį enciklikos skyrių „Švietimas ir ekologinis dvasingumas“ bei sužinosime, kodėl polinkis vartoti yra tiesiogiai proporcingas širdies tuštybei. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-04-30
Apie pirmąjį Nacionalinio gailestingumo kongreso vakarą vyksiančius atvirus renginius „Gailestingumas mieste“ laidoje pasakoja šios programos koordinatorė Natalija Verbickienė OFS. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite, į kokį 10 „Vilties miesto“ renginių ciklą išaugo 2008 metais Klaipėdoje įvykęs pirmasis „Vilties bėgimas“. O rubrikoje „Laudato Si“ baigsime skaityti penktąjį enciklikos skyrių, kuriame popiežius siūlo konkrečių gairių orientacijai bei veiklai, ir gilinsimės, kodėl siekiant efektyviai rūpintis aplinka mokslas ir religija turi eiti išvien. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-04-23
Apie tai, kodėl pirmoji mažesniųjų brolių observantų bažnyčia Lietuvoje buvo pavadinta Šv. Jurgio Kankinio garbei ir kaip gotikos perlu menotyrininkų vadinama Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia po truputį vėl atgauna pirminį savo grožį, laidoje pasakoja Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas br. Paulius Saulius Bytautas OFM. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite, kaip pranciškoniškasis jaunimas gilina savo žinias, kad pasaulietinėje aplinkoje galėtų kompetentingai apginti Bažnyčios poziciją. O rubrikoje „Laudato Si“ aptarsime, kaip vietinės bendruomenės gali paskatinti pokyčius, ir kodėl be pilietiškumo nepavyks užkirsti kelio ekologinei žalai. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-04-16
Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse savo pašaukimo liudijimu pasidalins jauniausias Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kunigas Rolandas Taučius OFM. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ sužinosime apie laikinai į Šv. Damijono šventovę sugrįžtantį šv. Pranciškui prakalbėjusį kryžių ir Kaune vykusį Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinį ugdymo seminarą. O rubrikoje „Laudato Si“ išgirsime, kaip mokslininkai pagrindžia popiežiaus žodžius, kad į katastrofų prognozes šiandien nebegalima žvelg­ti ironiškai, o taip pat apžvelgsime negrįžtamus procesus ašigaliuose ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo svarbą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-04-09
Laidoje apie sporto vietą krikščionio gyvenime ir kraštutinumus visiškai nesirūpinti savo kūnu arba sveikatingumą paversti stabu kalbamės su Vilniaus Bernardinų parapijos klebonu br. Evaldu Daruliu OFM. Rubrikoje „Laudato Si“ toliau gilinsimės į enciklikos skyrių „Integralioji ekologija“, kuriame popiežius suteikia aplinkosaugai naują perspektyvą sakydamas, kad socialinės ir ekologinės problemos sudaro vieną socio-ekologinę krizę, bei kalbėsime apie kasdienio gyvenimo ekologiją mėgindami suprasti, kaip stiprūs socialiniai saitai tarp žmonių gali atstoti varganą juos supančią aplinką. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-04-02
Laidoje susipažinsime su šiemet 10 metų gimtadienį švenčiančia Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija. Girdėsite jaunimo liudijimus apie kovo 11-13 d. Klaipėdoje vykusį Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą, o apie savo patirtį Jaupra brolijoje pasakos tarptautinė delegatė Anna Maria Brol iš Lenkijos. Rubrikoje „Laudato Si“ pradėsime naują enciklikos skyrių pavadinimu „Integralioji ekologija“ ir sužinosime, kodėl gamta negali būti laikoma kažkuo, kas atskira nuo mūsų, ir kodėl norint surasti užterštumo priežastis reikia analizuoti, kaip visuomenė elgiasi ir supranta tikrovę bei kaip funkcionuoja jos ekonomika. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-03-19
Užbaigiame šešių Gavėnios laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“, kuriame savo įžvalgomis dalijosi filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė OFS. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-03-12
Tęsiame Gavėnios laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“.
Penktoje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS įžvalgų apie palaiminimus turintiems vargdienio dvasią, taikdariams ir tyraširdžiams. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-03-05
Tęsiame Gavėnios laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“. Ketvirtoje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS įžvalgų apie Kristaus sekimą ir žinojimą lydinčius gerus darbus, pavydo nuodėmę ir artimo meilę, vidinį ir išorinį apsimarinimą, piktinimąsi kito nuopoliu ir Dievo dvasios pažinimą, kantrybę ir neturto dvasią. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-02-27
Tęsiame Gavėnios laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“. Trečioje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS įžvalgų apie aukštesnes pareigas kaip užduotį mazgoti kojas ir didžiavimąsi tik Viešpaties kryžiumi. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-02-20
Tęsiame Gavėnios laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“. Antroje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS įžvalgų apie savivalės žalą bei tobulą ir netobulą klusnumą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-02-13
Gavėnios metu pristatome laidų ciklą pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečio „Perspėjimus“. Pirmoje ciklo laidoje kviečiame pasiklausyti filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS įžvalgų apie pirmąjį Šv. Pranciškaus perspėjimą „Švenčiausiasis Sakramentas“. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-02-06
Laidoje girdėsite interviu su naujai išrinktu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministru Algirdu Malakauskiu OFM, kuris pasidalins apie mažesniųjų brolių provincijos viziją ir prioritetus ateinantiems šešeriems metams. O rubrikoje „Laudato Si“ toliau skaitysime trečiąjį enciklikos skyrių „Ekologinės krizės žmogiškosios šaknys“ ir mėginsime atsakyti į klausimus: „Ar nuoseklu rūpintis nykstančiais ruoniais, jei nesirūpinama negimusios gyvybės apsauga ar beglobiais kūdikiais? Ar nuoseklu rūpintis nykstančiomis paukščių rūšimis ir visiškai negalvoti apie apleistus senus žmones ar neįgaliųjų integraciją į visuomenę?“ bei suprasti, kodėl be tinkamos antropologijos negali būti sėkmingos ekologijos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-01-30
Apie gailestingumo darbus ir pašaukimą atsiduoti ligonių slaugai laidoje pasakoja medicinos sesele Nacionaliniame vėžio institute dirbanti sesuo bernardinė Jurgita Bartusevičiūtė. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ girdėsite apie Kretingos Pranciškonų gimnazijoje vykstantį Lietuvos katalikiškų mokyklų festivalį. O rubrikoje „Laudato Si“ mėginsime atsakyti į klausimus, kokios yra ekologinės krizės žmogiškosios šaknys, kodėl laisvoji rinka neišsprendžia skurdo pasaulyje iššūkio, o technologijos – aplinkos degradavimo problemų, ir kodėl visa tai yra neatsiejamai susiję su žmonių morale. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-01-23
Pirmąją Lietuvoje įkurtą pranciškonių seserų vienuoliją – Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seseris (bernardines) – pristato šios bendruomenės sesuo Jurgita Bartusevičiūtė. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ girdėsite apie Šventosios Žemės kustodo br. Pierbattista Pizzaballa OFM asmeninį laišką Lietuvos Pranciškoniškajai šeimai, išrinktą naują Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybę ir Kretingoje vykusią Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo šventę. O rubrikoje „Laudato Si“ kalbėsime apie privačios nuosavybės ryšį su socialiniu įsipareigojimu ir sužinosime, koks buvo Jėzaus santykis su sukurtąja tikrove. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-01-16
Laida skirta IN MEMORIAM ilgamečiui Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministrui tėvui Placidui Bariui OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-01-09
Kokiais gailestingumo darbais užsiima Bosnijos ir Hercegovinos pasauliečiai pranciškonai, laidoje pristato Široki Brijeg brolijos ministrė Ljilja Galič OFS. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ girdėsite apie popiežiaus Pranciškaus vizitą Grečio pranciškonų vienuolyne, iš teroristų išlaisvintą Sirijoje tarnaujantį br. Dhiya Azziz OFM, Kretingoje vykusią naujametinę Žiemos akademiją jaunimui ir kitą savaitę prasidėsiančią Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapitulą. O rubrikoje „Laudato Si“ tęsime pažintį su enciklikos skyriumi „Kūrinijos Evangelija“, apmąstydami, kokia yra kiekvieno kūrinio žinia visos kūrinijos darnoje. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2016-01-02
Naujametinėje „Porciunkulės“ laidoje rašytojos Lene Mayer-Skumanz knygą vaikams „Pranciškus ir jo bendražygiai“ skaito br. Bernardas Belickas OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-12-26
Šventinėje „Porciunkulės“ laidoje Pranciškoniškosios šeimos atstovai dalijasi apie tai, kuo 2015-ieji metai buvo gražūs ir svarbūs Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje kalba br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv, br. Tomas Pilch OFM Cap, br. Antanas Blužas OFM, s. Angelų Marija OSC, s. Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, s. Benjamina Borsato FMSC, s. Jolita Šarkaitė, s. Brigita Gramauskaitė, Virginija Mickutė OFS ir Rokas Žeimys. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-12-12
Laidoje susipažinsime su šiemet 20 metų įkūrimo jubiliejų švenčiančia Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ pristatysime Lietuvos OFS ir Jaupra nacionalinių tarybų paskelbtą Adventinę gailestingumo akciją, skirtą surinkti lėšų Sirijoje tarnaujantiems mažesniesiems broliams. O rubrikoje „Laudato Si“ išgirsite Tarptautinės Jaupra koordinacinės komandos nario Ghislain Knepper reportažą apie tai, kaip Pranciškoniškoji šeima yra įsitraukusi į Paryžiuje vykstančią Klimato kaitos konferenciją. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-12-05
Kokiais gailestingumo darbais užsiima Kroatijos OFS ir Jaupra nacionalinės brolijos, laidoje pristatys Zagrebe veikiančios Paliatyviosios slaugos tarnybos prezidentė Blaženka Eror Matić OFS. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ girdėsite reportažą iš lapkričio 28 d. Kaune vykusios pasauliečių pranciškonų Išėjimo iš pogrindžio 25-mečio šventės. O rubrikoje „Laudato Si“ kviesime pasiklausyti ištraukos iš popiežiaus Pranciškaus kalbos, kurią jis sakė lapkričio 26 d. JT būstinėje Nairobyje, likus vos porai dienų iki Klimato kaitos konferencijos Paryžiuje. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-11-28
Lapkričio 29 d. Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. Kas bendra tarp Aušvico kankinio šv. Maksimilijono Kolbės, skraidančio brolio šv. Juozapo iš Kupertino, stigmatizuotosios šv. Veronikos Džiulijani, klebonų globėjo šv. Jono Marijos Vianėjaus ir legenda tapusios šv. Žanos d’Ark? Rubrikoje „Laudato Si“ toliau gilinsimės į enciklikos skyrių „Kūrinijos Evangelija“. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-11-21
Laidoje susipažinsime su dviem pagrindiniais Pasauliečių pranciškonų ordino dangiškaisiais globėjais: šv. Elžbieta Vengre ir šv. Liudviku. Kaip šv. Elžbieta pasiekė tai, apie ką daugelis mūsų tik svajojame – kontempliatyvų gyvenimą veikloje? Ir kodėl vos keletas valdovų istorijoje buvo tokie ištikimi krikščionybei kaip pamaldusis Prancūzijos karalius Liudvikas IX? Rubrikoje „Laudato Si“ gilinsimės į bene pranciškoniškiausią enciklikos skyrių pavadinimu „Kūrinijos Evangelija“: iš ko kyla šv. Pranciškaus žvilgsnis į kūriniją, ir ką apie žmogaus santykį su kitais tvariniais sako Šventasis Raštas? Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-11-14
Laidoje girdėsite interviu su Italijos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu ministru Remo di Pinto OFS, kuris pristatys giluminį atsinaujinimą šiuo metu išgyvenančią savo nacionalinę broliją, pagrindinius jos prioritetus ir veiklos kryptis. Italijos Lacijaus regiono Jaupra tarybos narys Simone Mastrogiovanni pasidalins apie Italijos pranciškoniškojo jaunimo patirtį ir tarnystes. Rubrikoje „Laudato Si“ kalbėsime apie akivaizdžiai silpną tarptautinės politikos reakciją ir nevaisingus viršūnių susitikimus aplinkos klausimais, kurie liudija politikos nuolankumą technologijai ir finansams. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-11-07
Laidoje tęsiame pažintį su svarbiausiomis pranciškoniškomis vietomis Lietuvoje. Kaip šventasis popiežius Jonas Paulius II nutiesė tiltą tarp Kryžių kalno Lietuvoje ir La Vernos kalno Italijoje, kodėl turėjusi tapti eremitynu Pakūta galiausiai virto „visų vieta“, ir kaip pranciškonų rūpesčiu Klaipėdoje buvo pastatytos pirmosios bažnyčios? Rubrikoje „Laudato Si“ aptarsime žmogaus gyvenimo kokybės blogėjimą ir socialinį smukimą, bei kokius padarinius žmogaus gyvenimui turi aplinkos griovimo ir išmetimo kultūra. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-10-31
Laidoje susipažinsime su svarbiausiomis pranciškoniškomis vietomis Lietuvoje. Kaip su pranciškonais susijęs Trijų kryžių kalnas Vilniuje, kodėl tiek kartų degė Vilniaus Bernardinų ir Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios, ir ką slepia po Kretingos bažnyčios altoriumi iškasta šachta? Rubrikoje „Laudato Si“ kalbėsime apie biologinės įvairovės netektį, sparčiai nykstant augalų ir gyvūnų rūšims, bei apie iššūkį – pakeisti savo žvilgsnį ir aplinkoje matyti ne naudinguosius išteklius, o savo mažuosius brolius ir seseris. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-10-24
Laidoje keliausime šv. Pranciškaus ir šv. Klaros pėdomis po jų gimtąjį miestą Asyžių. Rubrikoje „Laudato Si“ kalbėsime apie vandens klausimą: kodėl esame skolingi dėl švaraus vandens stygiaus kenčiantiems vargšams ir turime atsakingai naudotis vandeniu, nors šiuo metu jo ir nestokojame? Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-10-17
Laidoje girdėsite interviu su Vilniaus Bernardinų parapijiete Jolita Baltūsyte, kuri rūpinasi pabėgėlių krikščionių šeima iš Irako. Rubrikoje „Laudato Si“ kalbėsime apie užterštumą, klimato kaitą ir apie mūsų bendruosius namus – žemę, kuri vis labiau virsta milžinišku šiukšlių sąvartynu. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-10-10
Laidoje girdėsite interviu su kunigu muzikantu Stan Fortuna CFR iš Niujorko, kuris pristatys 1987 m. JAV įsikūrusią Pranciškonų atsinaujinimo broliją bei pasidalins savo įžvalgomis apie Pranciškoniškosios šeimos misiją šiandien. Klausysimės ištraukos iš Luc Adrian knygos „Gėlės pragare. Bronkso žiedeliai“. Rubrikoje „Laudato Si“ įvadinis popiežiaus Pranciškaus enciklikos skyrelis pakvies žengti žingsnį nuo vartojimo prie aukos ir pamėginti atskirti savo norus nuo tikrųjų poreikių. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-10-03
Spalio 3-iosios vakarą kviečiame kartu su „Porciunkulės“ komanda ir visa Pranciškoniškąja šeima švęsti Šv. Pranciškaus Asyžiečio Tranzitą arba perėjimą iš šio pasaulio į nesibaigiantį gyvenimą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-09-26
Ketvirtąjį sezoną pradedančioje laidoje „Porciunkulė“ girdėsite reportažą iš Bosnijoje ir Hercegovinoje vykusio II Europos OFS ir Jaupra kongreso, sužinosite apie pirmąjį Amerikos žemyne kanonizuotą šventąjį – pranciškoną Juniperą Serra. Apie pranciškoniškojo jaunimo planus pasakos naujai išrinktas Lietuvos  Jaupra brolijos prezidentas Rokas Žeimys. O naujoje laidos rubrikoje „Laudato Si“ pakviesime į dvasinę kelionę popiežiaus Pranciškaus enciklikos puslapiais. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

3 sezono (2014 - 2015 m.) laidos

2015-05-30
Paskutinėje šio sezono „Porciunkulės“ laidoje užbaigiame skaityti Carlo Carretto knygą „Aš Pranciškus“. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-05-23
Laidoje pristatome naują kompaktinę plokštelę „Deus Meus“. Apie kūrybą, pranciškonišką dvasingumą ir savo naująjį albumą dalijasi br. Tomas Pilch OFM Cap. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-05-16
Apie pranciškonišką solidarumą su vargšais laidoje kalbamės su Vilniaus Bernardinų parapijos klebonu br. Algirdu Malakauskiu OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-05-09
Apie tai, kaip prieš aštuonerius metus Klaipėdoje prasidėjęs „Vilties bėgimas“ išaugo į „Vilties miesto“ renginių ciklą, ir apie viltį, skirtą visiems, laidoje kalbamės su Šv. Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldona Kerpyte ir br. kun. Benediktu Jurčiu OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-05-02
Motinos dienai skirtoje laidoje trys pasaulietės pranciškonės Emilija, Natalija ir Diana dalijasi apie motinystės pašaukimo dovaną. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-04-25
Kodėl pranciškoniškasis dvasingumas iš visų Dievo atributų renkasi akcentuoti Dievo gerumą, ir kodėl pranciškonams Dievo meilės patirtis yra svarbesnė už Dievo pažinimą protu? Apie Dievo gerumą kaip pamatinį pranciškoniškojo dvasingumo principą kalbamės su br. kun. Antanu Blužu OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-04-18
Laidoje pristatome pranciškoniškus ženklus. Ką reiškia kryžius TAU, pranciškonų herbas – sukryžiuotos rankos ir trys mazgai ant pranciškonų virvės? Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-04-11
Apie Mažesniųjų brolių ordino situaciją, misiją ir pašaukimus laidoje kalbamės su generaliniu definitoriumi Rogeriu Marchallu OFM ir anglakalbių pranciškonų provincijų konferencijos prezidentu Jonu Puodžiūnu OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-04-04
Didžiojo Šeštadienio laidoje kviečiame melstis kartu su šv. Pranciškumi Asyžiečiu. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-03-28
Apie artėjančią Generalinę Kapitulą ir šiandienius Mažesniųjų brolių ordino iššūkius kalbamės su generaliniu ministru Michael Anthony Perry OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-03-21
Kokia pranciškoniška pamaldumo praktika gimė iš šv. Pranciškaus meilės Nukryžiuotam Jėzui? Kaip atsirado Kryžiaus kelio stotys ir kaip šis pamaldumas atkeliavo į Lietuvą? Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-03-14
Apie Klaipėdos šv. Brunono Kverfurtiečio parapiją ir joje tarnaujančių mažesniųjų brolių konventualų misijas laidoje kalbamės su kun. Piotr Strocen OFM Conv. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-03-07
Laidoje toliau tęsiame filosofijos mokslų daktarės Bronės Gudaitytės OFS pasidalijimą apie tai, kaip pranciškoniškas dvasingumas mus moko praktiškai gyventi meile. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-02-28
Laidoje filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė OFS dalijasi įžvalgomis apie tai, kaip pranciškoniškas dvasingumas mus moko praktiškai gyventi meile. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-02-21
Laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukų iš Šeimos ir santuokos teologijos magistro Justino Rakitos mokymo „Meilė ir atsakomybė pagal Karolį Wojtylą“, sakyto per Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą Jonavoje. Lenkijos Jaupra tarptautinė delegatė Anna Maria Brol kviečia į 2016 m. Krokuvoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-02-14
Laidoje įžvalgomis apie meilę dalijasi filosofijos mokslų daktarė Bronė Gudaitytė OFS. Ką apie meilę kalba krikščioniško evoliucionizmo pradininkas Pjeras Tejaras de Šardenas, kaip meilę savo gyvenimu įkūnija šv. Pranciškus, ir kaip praktiškai gyventi meile pamoko pranciškoniškas dvasingumas. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-02-07
Laidos tema: „Ar liga gali būti sesuo?“ Apie tai, ar liga yra Dievo siunčiamas išbandymas, ar misija, kurioje dalyvauja sergantis žmogus, ir kokį santykį su liga turėjo šv. Pranciškus, kalbamės su kun. Evaldu Daruliu OFM. Liudijimu apie savo santykį su liga dalijasi Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos centro direktorė Aldona Kerpytė. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-01-31
Laidoje kviečiame pasiklausyti ištraukų iš kun. Gintaro Blužo OFS mokymo tema: „Būkite tokio nusistatymo kaip Kristus Jėzus“, sakyto per Pašaukimų dieną Šiauliuose. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-01-24
Maldos už krikščionių vienybę savaitei skirtoje laidoje sužinosime, už ką šv. Pranciškų myli ne vien katalikai, ir kodėl Neturtėlio iš Asyžiaus įkvėpti anglikonai XX a. viduryje įkūrė pranciškoniškus ordinus Anglikonų Bažnyčioje. Apie anglikonų bendruomenės Trečiajį šv. Pranciškaus ordiną ir jo misiją pasakoja šio ordino Europos provincijos ministrė Averil Swanton TSSF. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-01-17
Laidoje pristatome XVIII a. pabaigoje gimusį tėvą Jurgį Ambrozijų Pabrėžą. Apie tai, kuo pranciškonas kunigas Jurgis Pabrėža svarbus visai Lietuvai, apie jo nuopelnus botanikos ir medicinos srityse bei apie vis dar gyvą didžiulį liaudies pamaldumą tėvui Ambrozijui, kalbamės su istoriku Juliumi Kanarsku. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-01-10
Ką mums, katalikams, reiškia Kristaus ir mūsų pačių Krikštas? Apie dokumentinį filmą „Avinėlio vartai“ laidoje kalbamės su br. kun. Gediminu Numgaudžiu OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2015-01-03
Muzikinėje „Porciunkulės“ laidoje pristatome Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos išleistą naują kompaktinę plokštelę „Širdį atiduodu Tau“ bei sukurtus du jaunimo miuziklus: „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“ ir „Emanuelis – Dievas su mumis“. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-12-27
Šventinėje „Porciunkulės“ laidoje Pranciškoniškosios šeimos atstovai dalijasi apie tai, kuo 2014-ieji metai buvo gražūs ir svarbūs Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje kalba br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv, br. Tomas Pilch OFM Cap, br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, s. Klara Milašiūtė OSC, Virginija Mickutė OFS, s. Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, s. Benjamina Borsato FMSC, s. Jolita Šarkaitė, s. Brigita Gramauskaitė ir Monika Midverytė OFS. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-12-20
Baigiame Advento laidų ciklą apie Švč. Mergelę Mariją ir evangelinius patarimus. Trečiąją ir paskutinę temą „Marija ir paklusnumas“ pristato Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Vilma Petraškaitė. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-12-13
Tęsiame Advento laidų ciklą apie Švč. Mergelę Mariją ir evangelinius patarimus. Antrąją temą „Marija ir skaistumas“ pristato Švč. Širdies pranciškonė misionierė Julija Lukauskaitė FMSC. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-12-06
Advento metu kviečiame klausytis laidų ciklo apie Švč. Mergelę Mariją ir evangelinius patarimus. Savo įžvalgomis apie tai, kaip Dievo Motina gyveno neturtą, skaistumą ir paklusnumą, su jumis tris Advento šeštadienius dalinsis skirtingų kongregacijų seserys pranciškonės. Pirmąją temą „Marija ir neturtas“ pristato s. Donata Tėvelytė FDCJ. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-11-29
Apie pašvęstąjį gyvenimą, jo misiją, ir kodėl Pašvęstojo gyvenimo metai yra svarbūs pasauliečiams, kalbamės su J. E. vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Laidos rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ sužinosite karščiausias Pranciškoniškosios šeimos aktualijas. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-11-22
Laidoje pristatome lapkričio 1-9 d. Asyžiuje vykusią Pasauliečių pranciškonų ordino XIV Generalinę kapitulą. Apie Ordino veidą pasaulyje, pagrindinę Kapitulos žinią ir Ordino prioritetus pasakoja Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Savo sveikinimus broliams ir seserims Lietuvoje perduoda Pasauliečių pranciškonų ordino generalinis ministras Tibor Kauser OFS. Laidos rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ apie Mažesniųjų brolių ordino atsikūrimo Lietuvoje 25 metų jubiliejų pasakoja Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras Astijus Kungys OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-11-08
Laidoje pristatome Gilbert Keith Chesterton knygą „Pranciškus iš Asyžiaus“. Apie naują šios knygos leidimą kalbamės su knygos vertėju, interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktoriumi Andriumi Navicku. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-11-01
Laidos tema – Evangeliniai patarimai: neturtas, skaistumas ir paklusnumas. Įžvalgomis apie neturtą, skaistumą ir paklusnumą dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM. Laidos rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ apie Pasauliečių pranciškonų ordino situaciją pasakoja CIOFS Prezidiumo narys Ewald Kreuzer OFS iš Austrijos. O laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-10-25
Laidoje pristatome Kretingos Pranciškonų gimnaziją – kada ir kokiu tikslu ji buvo įkurta, kokia šios gimnazijos misija, ir kuo ji gyvena šiandien. Apie katalikiško švietimo misiją ir katalikiškų mokyklų padėtį Lietuvoje kalbamės su Kretingos Pranciškonų gimnazijos direktoriaus pavaduotoju kun. Alvydu Virbaliu OFM. Savo liudijimu apie tai, kodėl kai kuriuos jaunus žmones baugina žodis „katalikiška mokykla“, o kai kurie renkasi mokytis tokioje mokykloje, pasidalins Kretingos Pranciškonų gimnazijos abiturientai. O laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-10-18
Laidoje pristatome išeivijos poetą br. Leonardą Andriekų OFM, kurio 100-tąsias gimimo metines šiemet švenčiame. Apie tai, kuo šiandienos žmogui yra vertingas kūrybinis Leonardo Andriekaus palikimas, kalbamės su br. Benediktu Jurčiu OFM, atsiminimais apie brolį Leonardą dalijasi br. Aurelijus Kazimieras Kasparavičius OFM, L. Andriekaus eilėraščius skaito br. Bernardas Belickas OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-10-11
Laidoje pristatome ilgametį lietuvių išeivijos vyskupą Paulių Baltakį OFM, šiemet švenčiantį 90 metų amžiaus ir 30 vyskupystės metų jubiliejų. Apie vyskupo P. Baltakio indėlį į Katalikų Bažnyčios ir Mažesniųjų brolių ordino misiją pasakoja Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos viceministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Girdėsite br. Adomo Vyšniausko OFM liudijimą apie išeivijos lietuvių vasaros stovyklas Kanadoje. O laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš C. Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-10-04
Laidoje pristatome 200 metų jubiliejų švenčiančią Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapiją. Apie tai, kaip mažesnieji broliai atvyko į Vilnių, kaip atsirado Bernardinų pavadinimas, ir kodėl anksčiau pranciškonų bažnyčios nebūdavo parapijinės, pasakoja menotyrininkė Rūta Janonienė. Prisiminimais apie Bernardinų susigrąžinimą dalijasi br. Benediktas Jurčys OFM. Laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ toliau klausomės ištraukų iš to paties pavadinimo Carlo Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-09-27
Kaip Pranciškoniškoji šeima gyvena tolimoje Afrikos valstybėje Kenijoje? Apie iššūkius, su kuriais Afrikoje susiduria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas, dalijasi Kenijos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras Patrick Macharia OFS, Kenijos pranciškoniškojo jaunimo koordinatorė Veronica Irungu OFS ir pranciškoniškojo jaunimo narės Tabitos mama Florence. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-09-20
Jau trečiąjį sezoną Marijos radijo eteryje pradedančioje laidoje „Porciunkulė“ jūsų laukia reportažas iš rugpjūčio mėnesį Kretingoje vykusio I pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo nacionalinio kongreso „Dievas davė man brolius“. Apie Kroatijoje vykusią II Tarptautinę pranciškoniškojo jaunimo asamblėją pasakoja tarptautinis delegatas Adomas Kačiušis. Naujoje laidos rubrikoje „Aš, Pranciškus“ girdėsite ištraukas iš to paties pavadinimo Carlo Carretto knygos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2 sezono (2013 - 2014 m.) laidos

2014-05-31
Paskutinėje šio sezono „Porciunkulės“ laidoje vėl užduosime klausimą: „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“, į kurį atsakydami savo pranciškoniško pašaukimo liudijimu pasidalins br. Tomas Pilch OFM Cap, s. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ, Magdalena Žilienė OFS ir br. Piotr Stroceń OFM Conv. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-05-24
Kokiose stovyklose, žygiuose ir piligrimystėse šią vasarą kviečia dalyvauti Lietuvos Pranciškoniškoji šeima? Laidoje pristatysime Vilniaus Bernardinų parapijos stovyklą, Pranciškonišką stovyklą šeimoms Pakutuvėnuose, pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygį į Porciunkulės atlaidus ir kelionę į Europos pranciškonišką susitikimą jaunimui Lurde. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-05-17
Laidoje pristatome rugpjūčio 15-17 d. Kretingoje vyksiantį I OFS ir Jaupra nacionalinį kongresą „Dievas davė man brolius“. Apie artėjantį kongresą kalbamės su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu ministru Nerijumi Čapu OFS, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidente Monika Midveryte OFS ir Lietuvos Jaupra brolijos nacionaliniu dvasiniu asistentu, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai klebonu Antanu Blužu OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-05-10
Laidoje pristatome Šv. Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos, krikščioniško gyvenimo ir evangelizacijos mokyklą. Apie šią mažesniųjų brolių kapucinų iniciatyvą pasakoja Kauno Petrašiūnų parapijos klebonas Tomas Pilch OFM Cap. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-05-03
Tęsiame pokalbį su soc. mokslų daktare, Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos nare Irena Egle Laumenskaite ir interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktoriumi Andriumi Navicku, kuriame kalbamės apie šv. Joną Paulių II – „šeimos popiežių“. Savo liudijimu apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje dalijasi kun. Gintaras Blužas OFS. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-04-26
„Papa buono“ arba „geruoju tėvu“ žmonių vadinamas Jonas XXIII, kurio pontifikatas truko vos ketverius su puse metų, įėjo į istoriją kaip popiežius, sušaukęs Bažnyčią iš esmės reformavusį Vatikano II Susirinkimą. Pažinti jo asmenybę ir joje besiskleidžiantį šventumą padės du laidos pašnekovai – soc. mokslų daktarė, Popiežiškosios Pasauliečių Tarybos narė Irena Eglė Laumenskaitė ir interneto dienraščio „Bernardinai.lt“ vyr. redaktorius Andrius Navickas. Savo liudijimu apie popiežių Joną XXIII pasidalins italė s. Benjamina Borsato FMSC. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-04-19
Didžiojo Šeštadienio laidoje kviečiame kartu su „Porciunkulės“ komanda ir Pranciškoniškąja šeima pasimelsti Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinį.

2014-04-12
Verbų sekmadienį švenčiame Pasaulio jaunimo dieną, tad šioje „Porciunkulės“ laidoje kviečiame kartu nukeliauti nuostabią, daugybės jaunų žmonių gyvenimus įkvėpusią PJD kelionę. Kelionę nuo pasaulio jaunimo susitikimo su Jonu Pauliumi II 1991 m. Čenstachovoje iki susitikimo su popiežiumi Pranciškumi 2013 m. Rio de Žaneire. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-04-05
Laidos tema – šv. Pranciškus ir Dievo žodis. Ar šiandien įmanomas toks radikalumas, su kuriuo šv. Pranciškus skaitė Dievo žodį ir jį įgyvendino? Kaip Šventasis Raštas gali prabilti kiekvienam asmeniškai ir padėti atpažinti Dievo valią? Ir kaip kartu su Pranciškumi galime jį padaryti dar svarbesne savo gyvenimo dalimi? Apie gyvenimą Evangelija, kaip centrinę pranciškoniško dvasingumo ašį, kalbamės su s. Danute Ančeryte FMSC. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite Margaritos Lizdenytės OFS iš Kretingos liudijimą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-03-29
Laidos tema: Šeima – mažoji Bažnyčia. Apie savo pašaukimo kelionę pranciškoniškojo jaunimo brolijoje, atvedusią iki įsipareigojimo šeimai, dalijasi vilniečiai Vita ir Saulius Kuliavai. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-03-22
Laidoje susipažinsime su Mažesniųjų brolių konventualų ordinu. Apie tai, kaip konventualai atvyko į Lietuvą ir kokias misijas broliai čia atlieka, pasakoja Mažesniųjų brolių konventualų ordino atstovas Lietuvoje kun. Marek Adam Dettlaff OFM Conv. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau“ savo pašaukimo liudijimu dalijasi br. Piotr Strocen OFM Conv iš Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-03-15
Laidos tema: „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią!“. Apie tai, ką reiškia Nukryžiuotojo šv. Pranciškui ištarti žodžiai: „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“, ir nuo ko šiuolaikinėje visuomenėje kiekvienas asmeniškai galime pradėti Bažnyčios atstatymą, kalbamės su J. E. vyskupu Linu Vodopjanovu OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-03-08
Kaip šv. Pranciškus suprato atgailą? Kodėl Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas kitaip dar vadinamas atgailos broliais ir seserimis? Kaip atgaila turėtų tapti kasdienio mūsų gyvenimo dalimi, ir kur pranciškoniškame dvasingume susitinka atgaila ir džiaugsmas? Įžvalgomis apie pranciškonišką kelią kaip atgailos kelią dalijasi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis dvasinis asistentas Paulius Bytautas OFM. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ išgirsite kokiomis nuotaikomis šiuo metu gyvena Ukrainos Pranciškoniškoji šeima. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-03-01
Laidos tema – Šventosios Žemės Pranciškonų Kustodija. Apie pranciškonams Bažnyčios patikėtą misiją Šventojoje Žemėje, apie Status Quo susitarimą, apie realų ekumenizmą, jau šimtus metų sutelpant po vienu stogu, ir apie tai, kaip konkrečiai galime padėti Šventojoje Žemėje persekiojamiems krikščionims, laidoje pasakoja tėvas Noel Muscat OFM iš Jeruzalės. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-02-22
Laida apie 10 metų gimtadienį švenčiantį krikščionišką interneto dienraštį „Bernardinai.lt“. Apie tai, kaip gimė ir vystėsi krikščioniško interneto dienraščio idėja, apie „Bernardinai.lt“ pradžią ir misiją, ir apie tai, kaip šiandien susigaudyti informacijos srauto jūroje, kalbamės su vyr. redaktoriumi Andriumi Navicku bei redaktoriaus pavaduotoju Gediminu Kajėnu. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-02-15
Apie Vilniaus Bernardinų parapijos misiją Lukiškių kalėjime ir vilties keliu einančius nuteistuosius pasakoja Vilniaus Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo nuteistųjų iki gyvos galvos kapelionas Arūnas Peškaitis OFM ir Bernardinų parapijietis Romas Juknelevičius. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-02-08
Laida apie sausio 31 – vasario 2 dienomis Kaune vykusį Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo pašaukimų savaitgalį „Pašauki mane, vai pašauki vardu“. Kviečiame pasiklausyti kun. Tomo Pilch OFMCap mokymo ištraukų. Apie skirtingus pašaukimus – kunigystei ir šeimos gyvenimui, bet tokį pat pašaukimo ieškojimo intensyvumą liudija kun. Darius Vasiliauskas bei kauniečių Ievos ir Lino Jokubaičių šeima. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-01-25
Laidos tema – šv. Pranciškus ir ekologija. Su br. kun. Evaldu Daruliu OFM kalbamės apie gamtoje sutinkamą jos Kūrėją, žmogaus vietą gamtoje, pasaulio valdymą kaip savęs apvaldymą, ir kaip turėtume prisidėti prie kūrinijos išsaugojimo. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite giesmių autorės ir atlikėjos Rasos Lapienės OFS iš Kretingos liudijimą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-01-18
Sausio pabaigoje Bažnyčia vėl intensyviai išgyvena maldos už krikščionių vienybę savaitę. Apie ekumenizmą kaip nusiginklavimą savo paties ir kito akivaizdoje, apie tai kaip šv. Pranciškus yra susijęs su tarpreliginiu dialogu, ir kaip pranciškoniška brolystės dvasia gali padėti siekti krikščionių vienybės, kalbamės su br. kun. Antanu Blužu OFM. Laidoje išgirsite profesionalaus muzikanto Artūro Chalikovo liudijimą apie tai, kaip jis atrado Katalikų Bažnyčią. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-01-11
Laidoje susipažinsime su Mažesniųjų brolių kapucinų ordinu. Apie tai, kokios istorinės aplinkybės lėmė brolių kapucinų atsiradimą, kaip kapucinai atvyko į Lietuvą ir kokias misijas broliai čia atlieka, pasakoja br. kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ savo pašaukimo liudijimu dalijasi Kauno Petrašiūnų parapijos klebonas Tomas Pilch OFM Cap. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2014-01-04
Kokią vietą tikėjimo gyvenime užima džiaugsmas? Ar džiaugsmas yra nuotaika, ar apsisprendimas? Kas yra tobulas džiaugsmas, ir ko apie džiaugsmą mokė šv. Pranciškus? Laidoje įžvalgomis apie džiaugsmą dalijasi kun. Gintaras Blužas OFS. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite 92 metų Magdalenos Žilienės OFS iš Kretingos gyvenimo liudijimą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-12-28
Šventinėje „Porciunkulės“ laidoje Pranciškoniškosios šeimos atstovai dalijasi apie tai, kuo šie 2013-ieji metai buvo gražūs ir svarbūs Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje kalba J. E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, brolis Astijus Kungys OFM, brolis Vincentas Tamošauskas OFM Cap, sesuo Klara Milašiūtė OSC, sesuo Benjamina Borsato FMSC, Nerijus Čapas OFS ir Monika Midverytė OFS. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-12-21
Kuo šv. Pranciškus susijęs su Kalėdomis, ir kodėl pranciškonams toks svarbus Įsikūnijimo slėpinys? Apie neužmirštamą įvykį, nutikusį per Viešpaties Gimimo šventes Grečio mieste, pasakoja br. kun. Evaldas Darulis OFM. Laidoje laukia ir ypatinga staigmena – „Porciunkulės“ komandos kalėdinis konkursas klausytojams. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-12-14
Gyvename Advento laikotarpį, kai laukiame Kristaus gimimo Betliejaus tvartelyje. Kuo ypatinga šv. Pranciškaus meilė neturtingam Kristui? Kaip neturtas padėjo Pranciškui sekti Jėzų? Ir kaip šiandien galime gyventi paprastumo ir neturto dvasia? Įžvalgomis apie materialinį ir dvasinį neturtą dalijasi sesuo Pranciška Bubelytė FDCJ. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-12-07
Laidoje susipažinsime su prieš 77 metus, gruodžio 8 dieną, Kretingoje įsikūrusia Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija. Apie tai, kaip ir kodėl Kretingoje įsikūrė šv. Pranciškaus seserys, koks buvo seserų gyvenimas ir misija sovietmečiu, bei kuo ši pranciškoniška kongregacija gyvena šiandien, pasakoja seserys Brigita Gramauskaitė ir Edita Gedmintaitė. Rubrikoje „Pranciškoniškas kalendorius“ sužinosite, kaip su pranciškonais yra susijusi Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-11-30
Ar Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtąją Naujieną, reikia meno? Ar menas gali padėti Bažnyčiai neregimybės arba Dievo pasaulį padaryti jusliškai suvokiamą ir dar daugiau – kiek įmanoma patrauklų? Laidoje su dokumentinių filmų režisiere Dalia Kancleryte kalbamės apie kūrybą, asmenines tikėjimo paieškas ir meno santykį su Bažnyčia. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-11-23
Kas yra šventumas – tik keliems rezervuotas tikslas ar kiekvieno pašaukimas? Laidoje įžvalgomis apie pašaukimą į šventumą dalijasi br. kun. Jurdanas Statkus OFM. Rubrikoje „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“ išgirsite Italijoje studijuojančio br. Adomo Vyšniausko OFM liudijimą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-11-16
Lapkričio 17 dieną Pranciškoniškoji šeima mini šv. Elžbietą Vengrę – Pasauliečių pranciškonų ordino dangiškąją globėją. Apie tai, kas yra Pasauliečių pranciškonų ordino įžadai, ar davus įžadus kažkas pasikeičia gyvenime, ir kaip įvairių profesijų žmonės bando įgyvendinti pasauliečių pranciškonų misiją savo srityse, – pasakoja du laidos pašnekovai: Dainius Verbickas OFS ir Nerijus Čapas OFS. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-11-09
Laidoje pristatome Kretingos pranciškoniškojo jaunimo išleistą miuziklo „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“ DVD plokštelę. Apie bendrą kūrybinį darbą pasakoja miuziklo vadovė Veronika Šlionskytė ir miuzikle dalyvavęs jaunimas. Rubrikoje „Pranciškus ir pasaulis“ įžvalgomis apie Europos mažesniųjų brolių konferencijos XI asamblėją dalijasi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Astijus Kungys OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-11-02
Laidoje susipažinsime su pirmąja moterų pranciškonių vienuolija Lietuvoje. Apie Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacijos istoriją ir šiandieną pasakoja generalinė vyresnioji sesuo Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ, savo pašaukimo istorija dalijasi sesuo Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-10-26
Spalio 27 dieną Pranciškoniškosios šeimos žvilgsnis nukrypsta į Asyžių, kur 1986 metais popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva įvairių religijų atstovai susirinko melstis už taiką pasaulyje. Kokių šv. Pranciškaus įkūnytų vertybių šiandien reikia Bažnyčiai ir pasauliui, ir ko galime pasisemti iš Pranciškaus Asyžiečio patirties bei dabartinio popiežiaus pavyzdžio konfliktų Artimuosiuose Rytuose kontekste? Apie pranciškoniškojo dvasingumo, evangelinio neturto ir brolystės ryšių aktualumą kalbamės su kun. Arūnu Peškaičiu OFM iš Vilniaus Bernardinų parapijos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-10-19
Misijų dienos proga pristatome Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregaciją. Kokios istorinės aplinkybės lėmė poreikį atsirasti šiai kongregacijai, kuo savita šios vienuolijos charizma, ir kokias misijas atlieka Marijos tarnaitės, pasakoja provincijos vyresnioji sesuo Jolita Šarkaitė. Taip pat kviečiame pasiklausyti sesers Aušros Kuodytės liudijimo apie misijas Afrikoje ir sužinoti apie Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėją kapuciną palaimintąjį tėvą Honoratą. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-10-12
Laidos tema – popiežiaus Pranciškaus paraginimas jaunimui: „Eikite – nebijodami – tarnauti“. Apie tai, ko šiandien bijo jaunimas, kas sąlygoja tas baimes, ir kaip jaunimas šiandien supranta tarnystės sąvoką, dalijasi Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos dvasinis asistentas kun. Antanas Blužas OFM ir atsakingoji už ugdymą Jaupra Nacionalinėje taryboje Rasa Lazdauskaitė. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-10-05
Kas yra pašaukimas, kaip jaunam žmogui jį atpažinti, ir kas yra svarbiausia tiriant savo pašaukimą? Apie pašaukimų pastoraciją, pašaukimo paieškas ir pranciškoniško kelio etapus kalbamės su br. kun. Andriumi Nenėnu OFM. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-09-28
Laidoje įžvalgomis apie svarbiausius šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumo elementus dalijasi s. Pranciška Bubelytė FDCJ, apie savo pranciškonišką pašaukimą pasakoja Aidas Adomaitis OFS, pristatomi šios savaitės pranciškonų šventieji ir svarbiausios Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos aktualijos. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

2013-09-21
„Marijos radijo“ eteryje naują sezoną pradeda „Porciunkulė“ – laida apie Pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmoje laidoje pasidalinsime liudijimais iš misijų, kuriose šią vasarą dalyvavo Lietuvos Pranciškoniškoji šeima, ir pristatysime svarbiausią šios savaitės pranciškonų šventę – Šventų stigmų slėpinį. Laidą kuria pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.

1 sezono (2013 m.) laidos

2013-05-31
Kodėl paskui tave, Pranciškau? Kviečiame pasiklausyti pašvęstojo gyvenimo brolių ir seserų, pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo liudijimų, kaip Kristus juos patraukė ir atvedė į Pranciškoniškąją šeimą. Laidos rengėjai: Virginija Mickutė OFS, Aurimas Stonys, Veronika Šlionskytė ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-05-24
Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida šįkart kviečia susipažinti su Švč. Širdies seserų pranciškonių misionierių kongregacija. Beveik dvidešimt metų Lietuvoje gyvenančios pranciškonės misionierės šiandien nebėra svetimos sesutės svetimame krašte. Apie savo misionierišką kelią dalijasi viena iš pirmųjų į Lietuvą atvykusių sesučių, dabartinė namų vyresnioji italė Beniamina Borsato FMSC, amžinųjų įžadų lietuvaitė Danutė Ančerytė FMSC ir sesutė iš Indijos – Sicily Matew Mundiyankal FMSC. Laidos rengėjai: Virginija Mickutė OFS, Aurimas Stonys, Veronika Šlionskytė ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-05-17
Apie gegužės 19 dieną Klaipėdoje vyksiantį jau šeštąjį „Vilties bėgimą”, apie vėžio ligos ištiktus žmones ir jų artimuosius, kaip apie Vilties piligrimus, laidoje „Porciunkulė“ kalbamės su Šv. Pranciškaus onkologijos centro projekto vadovu br. Benediktu Jurčiu OFM bei šio centro direktore ir bendruomenės „Vilties piligrimai“ vadove Aldona Kerpyte. Laidoje išgirsite kunigo Severino Holocher OFM liudijimą apie jo patirtį, išgirdus negailestingą diagnozę. Laidos rengėjai: Monika Midverytė OFS, Virginija Mickutė OFS, Aurimas Stonys ir Veronika Šlionskytė. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-05-10
Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidoje su br. Juozapu Marija Žukausku OFM kalbėsimės apie šv. Pranciškaus santykį su Mergele Marija, pranciškonų įtaką Nekaltojo Prasidėjimo dogmai ir apie tai, kuo Mergelė Marija yra brangi Pranciškoniškajai šeimai. Laidoje Jūsų laukia tradicinės rubrikos: „Pranciškoniškas kalendorius“ ir „Pranciškus ir pasaulis“. Laidos rengėjai: Monika Midverytė OFS, Virginija Mickutė OFS, Aurimas Stonys ir Veronika Šlionskytė. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-05-03
Gegužės 4 dieną Kaune vyks IV-asis Lietuvos Pranciškučių susitikimas „Jėzau, aš Tavim tikiu“, į kurį kasmet susirenka įvairiuose Lietuvos miestuose veikiančios pranciškoniškos vaikų grupės. Apie artėjantį mažųjų Pranciškoniškosios šeimos narių susitikimą kalbamės su jo organizatoriais – Kauno Šv. Jurgio pranciškoniškojo jaunimo brolijos atstovais, o apie savo tikėjimo patirtis pasakoja patys Pranciškučiai. Laidos rengėjai: Virginija Mickutė OFS, Aurimas Stonys, Veronika Šlionskytė, Ieva Rudytė. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-04-26
Gyvenimo kultūrą skelbęs Asyžiaus Neturtėlis Pranciškus pats yra giesmė, Saulės giesmė, gyvenimo džiaugsmu net ir didžiausios kančios akivaizdoje trykštanti giesmė. Apie gyvenimą kaip dovaną šį penktadienį laidoje „Porciunkulė“ kalbamės su žurnalistu Tomu Vilucku, Marijos radijo programų direktoriumi kun. Gintaru Blužu OFS, egzistencinės terapijos prezidentu VU profesoriumi Rimantu Kočiūnu ir Jūrate Andriuškiene. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-04-19
Ką turėjo galvoje Jėzus, kai vargstantiems ir nuskriaustiems sakė: „Mokykitės iš Manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo širdies atgaivą“. Kas yra nuolankumas? Kaip nuolankumą išgyveno šv. Pranciškus ir kokį pavyzdį jis mums paliko? Ar tai yra išugdoma dorybė ar Dievo dovana? Kaip skirtingų charakterių žmonės ją ugdo ir išreiškia? Ar nuolankumas yra kelias į Taiką ir Gėrį? Apie tai ir dar daugiau, prie ovalaus stalo Marijos radijo studijoje, kalbamės su Kauno Šv. Jurgio Jaupra brolijos atstovais Emilija ir Irmantu, seserimi Pranciška Bubelyte FDCJ, psichologe Vitalija Jančiauskiene ir broliu pranciškonu kunigu Kazimieru Kasparavičiumi. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-04-12
Visus praėjusius metus minėjome šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejų. Kuo Pranciškoniškąją šeimą, o taip pat ir visą Bažnyčią praturtino Klaros šventumas? Kaip Šv. Klaros seserys atkeliavo į Lietuvą, ir kodėl šiuolaikiniam žmogui nėra lengva suprasti kontempliatyvaus pašaukimo svarbą? Laidos rengėjai: Monika Midverytė OFS, Virginija Mickutė OFS, Veronika Šlionskytė, Kristina Lubytė, Aurimas Stonys. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-03-22
Verbų sekmadienis yra popiežiaus paskelbtas Pasaulio jaunimo diena. Kaip gimė Pasaulio jaunimo dienų tradicija, kur šiemet vyks Pasaulio jaunimo dienos, ir kuo ši patirtis praturtina jaunus žmones, – laidoje pasakoja Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas ir broliai pranciškonai. Laidos rengėjai: Giedrė Povilaitytė, Veronika Šlionskytė, Aurimas Stonys, Mindaugas Taškūnas OFS, Virginija Mickutė OFS ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-03-15
Žodis „Gavėnia“ atsirado ankstyvosios krikščionybės laikais ir reiškia liturginių metų laiką, kuomet ruošiamės švęsti Velykų slėpinį. Visa tai mes puikiai žinome ir, atrodo, ką čia daugiau bepridursi, ir vis dėlto… Tikėjimo slėpinys… Velykų slėpinys… Gavėnios slėpinys… Šį penktadienį laidoje „Porciunkulė“ kalbėsime, kaip Gavėnią išgyvendavo šv. Pranciškus, ir kaip Pranciškoniškoji šeima ją išgyvena šiandien. Taip pat aptarsime pranciškoniškai Gavėniai būdingus bruožus: Susilaikymą, Dykumą, Neturtą ir… Džiaugsmą. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-03-08
Kodėl tarnavimas vargšams yra neatsiejama pranciškoniškojo dvasingumo dalis? Kokiose socialinėse tarnystėse dalyvauja Kretingos ir Vilniaus Bernardinų pranciškoniškasis jaunimas bei kaip konkrečiai jauni žmonės prisiliečia prie Pranciškaus susitikimo su raupsuotoju patirties? Laidos rengėjai: Veronika Šlionskytė, Aurimas Stonys, Giedrė Povilaitytė, Kristina Lubytė, Mindaugas Taškūnas OFS, Virginija Mickutė OFS ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-03-01
Laidoje kalbama tema, kurią šiandien gvildena visas pasaulis. Mūsų Bažnyčia išgyvena šimtmečių įvykį – Popiežiaus Benedikto XVI atsistatydinimą. Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidoje su pranciškonu tėvu Severinu kalbėsimės apie šv. Pranciškaus santykį su Popiežiumi, apie šių dienų pranciškonų ordino santykį su Šventuoju Tėvu. Išgirsime tėvo Severino liudijimą ir įspūdžius iš jo asmeninio susitikimo su Benediktu XVI. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-02-22
Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laidoje susipažinsime su mažaisiais Pranciškoniškosios šeimos nariais – Pranciškučiais. Laidoje Jūsų laukia tradicinės rubrikos: „Kodėl paskui tave, Pranciškau?“, „Pranciškoniškas kalendorius“, „Pranciškus ir pasaulis“. Laidos rengėjai: Giedrė Povilaitytė, Ieva Rudytė, Veronika Šlionskytė, Aurimas Stonys, Virginija Mickutė OFS ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-02-15
Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida šįkart kviečia susipažinti su Pasauliečių pranciškonų ordinu (OFS). Kaip ir kokiu tikslu buvo įkurtas Trečiasis šv. Pranciškaus ordinas, ir kokia jo misija šiandien? Kaip Pasauliečių pranciškonų ordine sutelpa šeimos ir kunigystės pašaukimai? Laidoje pristatomos svarbiausios Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos aktualijos. Laidos rengėjai: Giedrė Povilaitytė, Veronika Šlionskytė, Aurimas Stonys, Virginija Mickutė OFS ir Monika Midverytė OFS. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-02-08
Pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida kviečia susipažinti su jauniausia Pranciškoniškosios šeimos atžala – Pranciškoniškuoju jaunimu (Jaupra). Kaip atsirado poreikis sukurti organizuotą Pranciškoniškąjį jaunimą kaip Pasauliečių pranciškonų ordino dalį? Kaip Pranciškoniškasis jaunimas susikūrė Lietuvoje ir kuo pranciškoniškas dvasingumas patraukia jaunus žmones? Laidoje pristatomas vasario 8-10 d. Telšiuose vykstantis metinis Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos susitikimas, šią savaitę minimi pranciškonų šventieji ir svarbiausios Lietuvos ir pasaulio Pranciškoniškos šeimos aktualijos. Laidos rengėjai: Monika Midverytė OFS, Virginija Mickutė OFS, Veronika Šlionskytė, Rasa Lazdauskaitė, Aurimas Stonys, Viktorija Petrutytė, Giedrė Sapitavičienė OFS, br. kun. Antanas Blužas OFM. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

2013-02-01
„Marijos radijo“ eteryje startuoja pranciškoniško dvasingumo ir gyvenimo būdo laida „Porciunkulė“. Porciunkulė – tai Italijos mieste Asyžiuje esanti mažytė Angelų Marijos bažnytėlė, kuri tapo pranciškonų širdimi. Pirmoje „Porciunkulės“ laidoje sužinosime, kas sudaro šv. Pranciškaus įsteigtą Pranciškoniškąją šeimą ir iš arčiau pažinsime Mažesniųjų brolių ordiną. Laidos rengėjai: Monika Midverytė OFS, Virginija Mickutė OFS, Veronika Šlionskytė, Aurimas Stonys, Giedrė Povilaitytė, Rasa Lazdauskaitė. Laidą veda Diana Adomaitienė OFS.

Valdo Mackelos paskaitų ciklą “Popiežiaus Pranciškaus žinia mūsų laikams”

Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolija kartu su teologijos mokslų daktaru Valdu Mackela kviečia į keturių paskaitų ciklą “Popiežiaus Pranciškaus žinia mūsų laikams”, skirtą giliau susipažinti su popiežiaus Pranciškaus mokymu, išdėstytu enciklikose „Lumen fidei“ bei „Laudato si“ ir apaštališkuosiuose paraginimuose „Evangelii gaudium“ bei „Amoris laetitia“.

Paskaitų garso įrašai (išskleisti)

I paskaita – Įvadas

II paskaita apie encikliką „Lumen fidei“

III paskaita apie apaštališkąjį paraginimą “Evangelii Gaudium”

IV paskaita – “Amoris Laetitia” analizė