Vilniaus regiono brolijos

02-01 Vilniaus Šv. Mikalojaus brolija

Susirinkimų vieta: Vilniaus Šv. Mikalojaus parapijos namai
Adresas: Šv. Mikalojaus g. 4, Vilnius
Susirinkimai vyksta: pirmąjį ir trečiąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 15 val.
Kontaktinis asmuo: Algimantas Andziulis, OFS
Tel. nr.: 8 614 50935
El. paštas: algandziulis@gmail.com

02-02 Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija

Susirinkimų vieta: Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) bažnyčios parapijos salė
Adresas: Maironio g. 10, Vilnius
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio šeštadienį ir kiekvieną trečiadienį
Susirinkimų pradžia: šeštadienį – 10 val. (po 9 val šv. Mišių), trečiadienį – 19 val. (po 18 val. šv. Mišių)
Kontaktinis asmuo: Natalija Verbickienė, OFS
Tel. nr.: 8 683 51789
El. paštas: natalija.verbickiene@gmail.com

02-03 Vilniaus Šv. Jono Bosko brolija

Susirinkimų vieta: Vilniaus Šv. Jono Bosko bažnyčios koplyčia
Adresas: Erfurto g. 3, Vilnius
Susirinkimai vyksta: trečiąjį mėnesio šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 9 val.
Kontaktinis asmuo: Helena Michalovska, OFS
Tel. nr.: 8 5 2444317
El. paštas: –

02-04 Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija

Susirinkimų vieta: Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynas
Adresas: Pranciškonų g. 1, Vilnius
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 11.30 val.
Kontaktinis asmuo: Regina Karpovič, OFS
Tel. nr.: 8 698 79190
El. paštas: agusk7878@gmail.com

02-05 Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija

Susirinkimų vieta: Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos namai
Adresas: Pietų g. 28, Lentvaris
Susirinkimai vyksta: pirmąjį ir trečiąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 13.30 val.
Kontaktinis asmuo: Marytė Danutė Zajenčkovskaja, OFS
Tel. nr.: 8 670 12124
El. paštas: lauraringiene@gmail.com

02-06 Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolija

Susirinkimų vieta: Pal. Jurgio Matulaičio parapijos namai, 2 aukštas
Adresas: J. Matulaičio a. 3, Vilnius
Susirinkimai vyksta: trečiąjį mėnesio šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 10 val.
Kontaktinis asmuo: Vitalija Samerdokienė, OFS
Tel. nr.: 8 673 86535
El. paštas: vitalija.samerdokiene@gmail.com

Kauno-Vilkaviškio regiono brolijos

03-02 Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolija

Susirinkimų vieta: Kauno Šv. Jurgio konventas
Adresas: Papilio g. 9, Kaunas
Susirinkimai vyksta: pirmąjį ir trečiąjį mėnesio ketvirtadienį
Susirinkimų pradžia: po 18 val. šv. Mišių
Kontaktinis asmuo: Odeta Aliukevičiūtė, OFS
Tel. nr.: 8 617 35381
El. paštas: odetaaliuk@gmail.com

07-01 Alytaus Šv. Angelų Sargų brolija

Susirinkimų vieta: Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos salė
Adresas: Savanorių g. 14, Alytus
Susirinkimai vyksta: pirmąjį mėnesio pirmadienį
Susirinkimų pradžia: 9 val.
Kontaktinis asmuo: Laimutė Ivašauskienė, OFS
Tel. nr.: 8 655 17974
El. paštas: natalijavit@gmail.com

07-02 Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolija

Susirinkimų vieta: Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos salė
Adresas: J. Bendoriaus g. 1, Marijampolė
Susirinkimai vyksta: ketvirtąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 10.30 val.
Kontaktinis asmuo: Janina Lebskienė, OFS
Tel. nr.: 8 612 68330
El. paštas: jlebskiene@gmail.com

Telšių regiono brolijos

04-01 Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolija

Susirinkimų vieta: Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos namai
Adresas: Puodžių g. 25, Klaipėda
Susirinkimai vyksta: penktadieniais
Susirinkimų pradžia: 19 val.
Kontaktinis asmuo: Rasa Šeibokienė, OFS
Tel. nr.: 8 618 44066
El. paštas: rasaseibok@gmail.com

04-02 Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolija

Susirinkimų vieta: Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčia
Adresas: Smiltelės g. 27, Klaipėda
Susirinkimai vyksta: kiekvieną sekmadienį (pagrindinis susirinkimas – antrąjį mėnesio sekmadienį)
Susirinkimų pradžia: 13 val.
Kontaktinis asmuo: Augustinas Raišutis, OFS
Tel. nr.: 8 677 04379
El. paštas: augustinasraisutis@gmail.com

04-05 Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolija

Susirinkimų vieta: brolijos patalpos Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyne
Adresas: Vilniaus g. 2A, Kretinga
Susirinkimai vyksta: kiekvieną šeštadienį, bendras susirinkimas – paskutinį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: šeštadienį – po vakaro šv. Mišių, sekmadienį – 14 val.
Kontaktinis asmuo: Regina Gagilienė, OFS
Tel. nr.: 8 600 73807
El. paštas: reginosg@hotmail.com

04-06 Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies brolija

Susirinkimų vieta: parapijos namai
Adresas: J. Basanavičiaus g. 18, Mažeikiai
Susirinkimai vyksta: kas antrą ketvirtadienį
Susirinkimų pradžia: 19 val.
Kontaktinis asmuo: Lina Raudonienė, OFS
Tel. nr.: 8 698 00415
El. paštas: linaraudonieneb@gmail.com

04-08 Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolija

Susirinkimų vieta: Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos namai
Adresas: Vytauto g. 32, Plungė
Susirinkimai vyksta: kas antrą sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 14 val.
Kontaktinis asmuo: Dangira Morkytė, OFS
Tel. nr.: 8 629 36544
El. paštas: dalia.simkute8@gmail.com

04-09 Skuodo Švč. Trejybės brolija

Susirinkimų vieta: Skuodo Švč. Trejybės parapijos namai
Adresas:
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 13 val.
Kontaktinis asmuo: Birutė Bružienė, OFS
Tel. nr.: 8 686 76064
El. paštas: birutebru@gmail.com

04-10 Telšių Šv. Antano Paduviečio brolija

Susirinkimų vieta: Telšių Šv. Antano Paduviečio katedra
Adresas: Katedros g. 5, Telšiai
Susirinkimai vyksta: pirmąjį mėnesio antradienį
Susirinkimų pradžia: 16 val.
Kontaktinis asmuo: Dalia Songailienė, OFS
Tel. nr.: 8 670 92422
El. paštas: sondalia@gmail.com

04-12 Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolija

Susirinkimų vieta: Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo parapijos patalpos
Adresas: S. Nėries g. 25A, Naujoji Akmenė
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: 10 val.
Kontaktinis asmuo: Solida Bogužienė, OFS
Tel. nr.: 8 625 30279
El. paštas: solida.boguziene@gmail.com

04-13 Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija

Susirinkimų vieta: Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos namai
Adresas: Vytauto g. 88, Palanga
Susirinkimai vyksta: pirmąjį mėnesio trečiadienį
Susirinkimų pradžia: 18.30 val.
Kontaktinis asmuo: Ramutė Kniežienė, OFS
Tel. nr.: 8 686 67511
El. paštas: ramutepal@gmail.com

04-14 Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija

Susirinkimų vieta: Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centras ir Klaipėdos Šv. Kazimiero bažnyčios parapijos namai
Adresas: Savanoriu g. 4, Klaipėda ir Kretingos g. 40, Klaipėda
Susirinkimai vyksta: kiekvieną ketvirtadienį, 19 val., ir paskutinį mėnesio pirmadienį, 17 val., Šv. Pranciškaus onkologijos centre, o pirmąjį mėnesio antradienį, 10 val., Šv. Kazimiero bažnyčios parapijos namuose
Kontaktinis asmuo: Nijolė Raudytė, OFS
Tel. nr.: 8 618 10454
El. paštas: nijole.raudyte@gmail.com

04-15 Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės brolija

Susirinkimų vieta: Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia
Adresas: Debreceno g. 3A, Klaipėda
Susirinkimai vyksta: kiekvieną penktadienį, po vakaro šv. Mišių, kurių pradžia 18 val.
Kontaktinis asmuo: Rita Budvytytė, OFS
Tel. nr.: 8 674 13366
El. paštas: budririta@gmail.com

Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos

05-01 Šiaulių Kryžių kalno brolija

Susirinkimų vieta: Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios biblioteka
Adresas: Gegužių g. 57, Šiauliai
Susirinkimai vyksta: pirmąjį mėnesio šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 11 val.
Kontaktinis asmuo: Genovaitė Marcinkutė, OFS
Tel nr.: 8 653 56249
El. paštas: genutemarc@gmail.com

05-03 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija

Susirinkimų vieta: Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos namai
Adresas: V. Dambrausko g. 5, Kuršėnai
Susirinkimai vyksta: pirmąjį mėnesio sekmadienį
Susirinkimų pradžia: po 9 val. šv. Mišių
Kontaktinis asmuo: Vidmantas Gerikas, OFS
Tel. nr.: 8 646 60493
El. paštas: vidmantasgerikas@gmail.com

06-01 Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo brolija

Susirinkimų vieta: Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos namai
Adresas: Katedros a. 1, Panevėžys
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 10.30 val.
Kontaktinis asmuo: Zita Galubickienė, OFS
Tel. nr.: 8 616 38363
El. paštas: zita50@gmail.com

06-03 Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija

Susirinkimų vieta: Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos namai
Adresas: Radvilos g. 5, Biržai
Susirinkimai vyksta: antrąjį mėnesio šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 9 val.
Kontaktinis asmuo: Eglė Jažauskienė, OFS
Tel. nr.: 8 647 09083
El. paštas: eglejaz@gmail.com

06-06 Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato brolija

Susirinkimų vieta: Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namai
Adresas: Nepriklausomybės a. 1A, Rokiškis
Susirinkimai vyksta: kiekvieną šeštadienį
Susirinkimų pradžia: 11 val.
Kontaktinis asmuo: Vita Dūdienė OFS
Tel. nr.: 8 699 39123 
El. paštas: rokmeda@gmail.com