Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, šiandien skaičiuoja apie 300 tūkstančių narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Ordinas susideda iš įvairių lygmenų brolijų: vietinių, regioninių, nacionalinių ir tarptautinės. OFS turi visišką autonomiją, koordinuotą struktūrą ir yra tiesiogiai pavaldus Šventajam Sostui. OFS nariai, likdami pasauliečiais ir laikydamiesi 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos, įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį.

Lietuvoje Pasauliečių pranciškonų ordinas atkurtas 1991 m. rugpjūčio 3 d., Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos oficialiai pripažintas 2001 m. rugsėjo 29 d. Šiandien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 500 narių, susideda iš 5 regionų (Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių-Panevėžio, Vilkaviškio) ir 27 vietinių brolijų.