Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS – Ordo Franciscanus Saecularis), kitaip žinomas kaip Atgailos broliai ir seserys arba Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, šiandien skaičiuoja apie 174 tūkstančius narių ir yra pasklidęs po 112 pasaulio valstybių. Ordiną sudaro įvairių lygių (vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio) brolijos. Pranciškoniškajai šeimai priklausantis OFS turi visišką autonomiją, koordinuotą struktūrą ir yra tiesiogiai pavaldus Šventajam Sostui. OFS nariai – pasauliečiai ir dvasininkai – įžadais įsipareigoja gyventi Evangelija pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį, laikydamiesi 1978 m. popiežiaus Pauliaus VI patvirtintos Regulos.

Pasauliečių pranciškonų ordinas Lietuvoje atkurtas 1991 m. rugpjūčio 3 d., Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos oficialiai pripažintas 2001 m. rugsėjo 29 dieną. Šiandien Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 400 narių, susideda iš 4 regionų (Vilniaus, Telšių, Šiaulių-Panevėžio, Kauno-Vilkaviškio) ir 27 vietinių brolijų. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas viso OFS mastu koordinuoja socialinę akciją „Well4Africa“, kurios tikslas – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius vargingose Afrikos šalyse.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino logotipas sujungia du pagrindinius simbolius – Pranciškoniškajai šeimai brangų TAU kryžių ir lietuviškai kryždirbystei būdingą saulės ornamentą.

Trys lapeliai simbolizuoja tris šv. Pranciškaus Asyžiečio įkurtus Ordinus – mažesniuosius brolius, šv. Klaros neturtėles seseris ir pasauliečius pranciškonus. Kartu tai ir kūrinijos simbolis, primenantis šv. Pranciškaus parašytą „Saulės giesmės“ eilutę: „Laudato si“, kurią popiežius Pranciškus pasirinko kviesdamas visus mus ekologiniam atsivertimui.

Logotipo panašumas į monstranciją simbolizuoja šv. Pranciškaus, kuris sakė: „Šiame pasaulyje Aukščiausiojo Dievo Sūnaus kūniškai neregiu kitaip, kaip tik per Jo Švenčiausiąjį Kūną ir Kraują“, meilę Eucharistiniam Jėzui.

Ruda pranciškonisko abito spalva primena mūsų, kaip atgailos brolių ir seserų, pašaukimą.

Nacionalinės brolijos logotipas buvo patvirtintas 2020 m. vasario 7 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos posėdyje.