Nacionalinė ministrė ir CIOFS narė Virginija Mickutė, OFS

Nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė, OFS

Nacionalinė sekretorė Kristina Petrutytė, OFS

Nacionalinė ekonomė Nijolė Raudytė, OFS

Nacionalinė broliška vadovė Rita Budvytytė, OFS (iki 2022-09-26)

Nacionalinis broliškas vadovas Mindaugas Taškūnas, OFS (nuo 2022-11-02)

Pakaitinė CIOFS narė Kristina Petrutytė, OFS

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen, OFM Conv

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Andrius Dobrovolskas, OFM (iki 2022-01-20)

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas, OFM (nuo 2022-01-20)

2021-2024 m. kadencijos Nacionalinė taryba išrinkta 2021 m. rugsėjo 18 d.

Nacionalinė ministrė Virginija Mickutė, OFS

Nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė ir CIOFS narė Monika Midverytė, OFS (iki 2020-08-18)

Nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė, OFS (nuo 2020-09-29)

Nacionalinė sekretorė Nijolė Raudytė, OFS

Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė, OFS

Nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė, OFS

CIOFS narė Virginija Mickutė, OFS (nuo 2020-09-29)

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Karolina Sutkutė (iki 2021-09-04)

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė (nuo 2021-09-04)

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen, OFM Conv (nuo 2017-10-15)

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Kęstutis Blužas, OFM (iki 2020-07-17)

Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Andrius Dobrovolskas, OFM (nuo 2020-10-06)

2017-2020 m. kadencijos Nacionalinė taryba išrinkta 2017 m. rugsėjo 16 d.

Mandatas pratęstas 2020 m. balandžio 2 d. generalinio ministro dekretu.

Nacionalinė ministrė ir atstovė Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje Virginija Mickutė, OFS

Nacionalinė viceministrė Rasa Mačiulionienė, OFS

Nacionalinis sekretorius Mindaugas Taškūnas, OFS

Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė, OFS

Nacionalinis ugdymo magistras kun. Gintaras Blužas, OFS (iki 2016-06-18)

Nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė, OFS (nuo 2016-06-18)

Nacionalinės tarybos narys – atstovas Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinėje taryboje Rimantas Radzevičius, OFS

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Monika Midverytė, OFS (iki 2015-09-05)

Nacionalinės tarybos narys (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentas Rokas Žeimys (nuo 2015-09-05 iki 2017-09-09)

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Karolina Sutkutė (nuo 2017-09-09)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM (iki 2016-01-19)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Antanas Kęstutis Blužas, OFM (nuo 2016-01-19)

2014-2017 m. kadencijos Nacionalinė taryba išrinkta 2014 m. rugsėjo 20 d.

Nacionaline taryba

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinis viceministras Edvardas Macijauskas, OFS

Nacionalinis sekretorius Algimantas Andziulis, OFS

Nacionalinė ekonomė Aurelija Tėvialienė, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinės tarybos narė – atstovė Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinėje taryboje Margarita Lizdenytė, OFS

Nacionalinės tarybos narys – atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje Aidas Gintaras Adomaitis, OFS

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Virginija Mickutė, OFS (iki 2012-10-06)

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Monika Midverytė, OFS (nuo 2012-10-06)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM

Nacionalinis ministras Algimantas Andziulis, OFS

Nacionalinis viceministras Aidas Gintaras Adomaitis, OFS

Nacionalinis sekretorius Edvardas Macijauskas, OFS

Nacionalinis ekonomas ir atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė Aldona Elena Šeduikienė, OFS

Nacionalinės tarybos narė (ex officio) – Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Virginija Mickutė, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Linas Vodopjanovas, OFM (iki 2010-01-20)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM (nuo 2010-01-20)

Nacionalinis ministras ir atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinė viceministrė Jūratė Devėnienė, OFS

Nacionalinė sekretorė Emilija Radušienė, OFS

Nacionalinė ekonomė Regina Karpovič, OFS

Nacionalinė ugdymo magistrė Lina Šalučkienė, OFS (iki 2006-07-08)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM (iki 2007-03-03)

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Linas Vodopjanovas, OFM (nuo 2007-05-14)

Nacionalinis ministras ir atstovas Tarptautinėje pasauliečių pranciškonų ordino taryboje Nerijus Čapas, OFS

Nacionalinis viceministras Antanas Juškevičius, OFS

Nacionalinė sekretorė Jolanta Klietkutė – Peleckienė, OFS (iki 2003-04-22)

Nacionalinė sekretorė Jūratė Devėnienė, OFS (nuo 2004-08-06)

Nacionalinė ekonomė Genovaitė Skridlienė, OFS (iki 2003-02-22)

Nacionalinis ekonomas Modestas Žadvydas, OFS (nuo 2003-02-22)

Nacionalinė ugdymo magistrė Lina Montvidaitė, OFS

Nacionalinis dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM

II atkuriamoji taryba (1998-09-29 – 2001-09-29)

Tarybos pirmininkas Antanas Juškevičius, OFS

Tarybos narė Birutė Griguolienė, OFS (iki 2001-04-22)

Tarybos narys Nerijus Čapas, OFS (nuo 2001-04-22)

Tarybos narys Edvardas Macijauskas, OFS

Tarybos narė Genovaitė Skridlienė, OFS

Tarybos narys Algimantas Andziulis, OFS

Tarybos narė Onutė Šeškutė, OFS

Tarybos narė Jadvyga Simonaitytė, OFS

Tarybos dvasinis asistentas kun. Antanas Grabnickas, OFM

Tarybos dvasinis asistentas kun. Paulius Vaineikis, OFM

Tarybos pirmininkas Alvidas Remesa, OFS

Tarybos narė Genovaitė Maironienė, OFS

Tarybos narė Birutė Griguolienė, OFS

Tarybos narys Edvardas Macijauskas, OFS

Tarybos narė Marija Augustinavičienė, OFS

Tarybos narys Jonas Grigas, OFS

Tarybos narys Antanas Juškevičius, OFS

Tarybos narė Jadvyga Simonaitytė, OFS

Tarybos dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM

Alvidas Remesa, OFS

kun. Astijus Kungys, OFM

kun. Saulius Paulius Bytautas, OFM

PASTABA:

Nuo 1991 m. rugpjūčio 3 d. iki 2001 m. rugsėjo 29 d. pareigas ėjusios Iniciatyvinė grupė ir Atkuriamosios tarybos organizavo atsikūrusio Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino veiklą, subūrė sovietmečiu išsklaidytus brolius ir seseris, atkūrė prieškary veikusias ir įsteigė naujas vietines bei regionų brolijas, atstovavo atsikuriantį Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordiną Bažnyčios ir valstybės valdžios institucijose, tačiau, vadovaujantis Katalikų Bažnyčios Kanonų ir Pasauliečių pranciškonų ordino teisės normomis, jos nėra laikomos pilnateisėmis tarybomis, nes buvo paskirtos ar išrinktos nesivadovaujant Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos ir Generalinių Konstitucijų reikalavimais bei nedalyvaujant Pasauliečių pranciškonų ordino Generaliniam ministrui arba jo įgaliotam atstovui.

2001 m. rugsėjo 29 d. vykusioje I Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinėje rinkimų kapituloje dalyvavo Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinė ministrė Emanuela De Nunzio, OFS ir Generalinis dvasinis asistentas kun. Ivan Matic, OFM, todėl išrinktoji Taryba yra pilnateisė bei laikoma I Nacionaline taryba.

2021 m. rugsėjo 17-19 d. Kryžių kalne vyko X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula.

2019 m. rugsėjo 21 d. Kaune vyko IX Nacionalinė kapitula.

2017 m. rugsėjo 15-17 d. Kaune vyko VIII Nacionalinė kapitula ir VI Nacionalinė rinkimų kapitula.

2014 m. rugsėjo 19-21 d. Kaune vyko VII Nacionalinė kapitula ir V Nacionalinė rinkimų kapitula.

2013 m. birželio 8 d. Kaune vyko VI Nacionalinė kapitula.

2011 m. gegužės 7 d. Vilniuje vyko IV Nacionalinė rinkimų kapitula.

2008 m. balandžio 12 d. Kretingoje vyko III Nacionalinė rinkimų kapitula.

2004 m. spalio 16 d. Šiluvoje vyko II Nacionalinė rinkimų kapitula.

2001 m. rugsėjo 29 d. Kaune vyko I Nacionalinė rinkimų kapitula.

2001 m. liepos mėn. vyko V Nacionalinė kapitula*, kurios metu buvo nutarta šaukti I Nacionalinę rinkimų kapitulą ir kviesti delegatus iš Romos.

1998 m. rugsėjo 29 d. vyko IV Nacionalinė kapitula*.

1995 m. rugpjūčio 26 d. vyko III Nacionalinė kapitula*.

1992 m. birželio 13 d. vyko II Nacionalinė kapitula*.

1991 m. rugpjūčio 3 d. vyko I Nacionalinė kapitula*.

PASTABA. Žvaigždute pažymėtos Nacionalinės kapitulos nebuvo šaukiamos pagal Pasauliečių pranciškonų ordino teisės normas, todėl nėra pilnateisės Nacionalinės kapitulos, bet taip vadinamos iš pagarbos 1991-2001 m. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atsikūrimą organizavusioms Iniciatyvinei grupei ir Atkuriamosioms taryboms.