Alvidas Jeronimas Remesa

STRAIPSNIAI

 

Alvidas Remesa OFS  „Lietuvos Pranciškonų muzikos kultūra” (paskelbta „Vakarų Lietuvos  katalikiškoji kultūra“ KU 1995).

Lietuvos muzikinė etnokultūra visada buvo glaudžiai susieta su sakraline, arba liturgine, muzika. Visuomenės raidoje religijos ir meno kategorijos keitėsi, bet glaudus jų santykis pasiliko. Šiuo metu pasaulyje nėra nė vienos religijos, atskirtos nuo meno. Krikščionybė, Lietuvoje pasireiškusi pranciškoniškuoju pavidalu, savitai įtaigojo tautos etnokultūrą bei inspiravo kelius profesionaliai tautos muzikai. Tačiau norint suvokti europinės profesionalios muzikos integralumo pobūdį Lietuvos atžvilgiu, būtina susipažinti su pranciškonų muzikine kultūra plačiąja prasme.

Skaityti daugiau.


Alvidas Remesa OFS. Straipsnis  „Pranciškonų kultūros įtaka Lietuvos kalvarijų kryžiaus kelių apeigoms”

Straipsnyje nagrinėjama prof. A. Motuzo monografija „Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika“ pranciškoniškonų kultūros reliktų aspektu.

Kalvarijų Kryžiaus kelias – Kristaus ir Marijos kančiai pagerbti skirtos vietos, arba stotys („stacijos“), išsidėsčiusios atviroje erdvėje, bažnyčių šventorių bei kluatrų koplytėlėse bei bažnyčiose. Jas lankant apmąstoma jų kančia, kalbamos maldos, giedamos giesmės, grojama muzikos instrumentais bei atliekamos tam tikros apeigos. Prof. habil. dr. A. Motuzo atlikti tyrimai apibendrinti monografijoje „Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika“. Lietuvoje kalvarijų Kryžiaus kelių būta septyni: Vilniaus bernardinų vienuolyno Šv. Pranciškaus ir Bernardino bažnyčios šventoriaus, Žemaičių Kalvarijos, Beržoro, Tytuvėnų, Mosėdžio ir Veprių. Vilniaus bernardinų šventoriaus Kryžiaus kelias lankytas iki 1749 metų, vėliau nugriuvo, o nuo 1752 m. Kryžiaus kelio stotys įrengtos jau pačioje bažnyčioje.

Skaityti daugiau.


Alvidas Remesa OFS. Straipsnis „Grigališkojo choralo  tradicija Žemaičių kalvarijų Kryžiaus kelių apeigose”

Viena iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios liaudies pamaldumo praktikų – kalvarijos, kurias sudaro Kristaus ir Marijos kančiai kančiai pagerbti skirtos tam tikros vietos vadinamos “stacijomis”. Jos įrengtos atviroje vietoje,ar bažnyčios kluatrų bei šventorių koplytėlėse su įtaisytais paveikslais, skulptūromis. Kalvarijos yra tam tikru metu lankomos, “apvaikščiojamos”, apmąstant Kristaus kančią, kalbant įvairias maldas, giedant apeigines giesmes, grojant įvairiais muzikos instrumentais. Visa tai susieta su tam tikrais apeiginiais veiksmais ir tradicijomis.

Skaityti daugiau.


Alvidas Remesa OFS. Straipnis „Pranciškoniškoji šeima ir Lietuvos kalvarijos”

Straipsnyje nagrinėjama prof. A. Motuzo monografija „Lietuvos kalvarijų Kryžiaus kelių istorija, apeiginiai papročiai ir muzika“ pranciškoniškonų kultūros reliktų aspektu.

Skaityti daugiau.


Alvidas Remesa OFS  „Lietuviškos giesmės priešistorė”

Vienas svarbesnių Lietuvis muzikinio gyvenimo uždavinių – tai savo tautinės dvasinės muzikinės kultūros pažinimas. Profesionaliais metodais pažinus lietuvių dvasinę ir pasaulietinę muziką, susidaro galimybė giliau pažvelgti į jos kultūrines gelmes bei ištakas. Būtent šių profesionalių studijų bažnytinės – dvasinės muzikos srityje šiandien ir pasigendame, nors aišku, jog nepažinus lietuvių dvasios, apie lietuvių tautos muzikos kultūrą, jos etnomuziką, folklorą aplamai ką nors spręsti būtų labai sunku.

Skaityti daugiau.MUZIKOS ĮRAŠAI

 

Alvidas Remesa OFS. Įrašas „Septyni Kristaus žodžiai” klarnetui solo (elektroninė versija). Atlieka Pranas Narušis.
Alvidas Remesa OFS. Įrašas „Angelų mišios” (Missa D’ Angelis), 4 d., lotynų kalba. Atlieka Kretingos Centro Kamerinis choras. Diriguoja Tomas Abrozaitis. Vargonuoja Olivija Kondrotaitė. Kretingos Pranciškonų vienuolyno bažnyčia.Alvidas Remesa OFS. Įrašas „Šv. Mišios Čiurlionio gimimo jubiliejui pažymėti”, 4 d.  dviem solistams, mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui. Atlieka Mažosios Lietuvos simfoninis orkestras, Klaipėdos muzikinio teatro mišrus choras ir solistai. Diriguoja Stasys Domarkas.Alvidas Remesa OFS. Įrašas „Šv. Mišios Švnč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei”, 4 d., lietuvių kalba. Atlieka Kretingos Centro Kamerinis choras. Diriguoja Tomas Abrozaitis. Vargonuoja Olivija Kondrotaitė. Kretingos Pranciškonų vienuolyno bažnyčia.


Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT)

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos muzikiniai projektai

PJT logo Kai prieš du dešimtmečius į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas… Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių kūrybinių projektų poreikiui, 1995 m. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Esame daugiau kaip dvidešimt metų veikianti krikščioniška-pranciškoniška, evangelizacinė, švietėjiška, kultūrinė, socialinė, ne pelno siekianti jaunimo asociacija.Pagrindiniai mūsų vykdomi projektai: šlovinimas ir evangelizacinės misijos, tarnavimas vietinei Bažnyčiai (Alfa kursai ir kitos misijos parapijoje), krikščioniškas-pranciškoniškas jaunimo ugdymas, katalikiška ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo programa „Pumpurėliai“, socialinės tarnystės (su neįgaliaisiais, vaikais ir paaugliais, seneliais), Žiemos akademija jaunimui, atgailos žygis ir pranciškoniška stovykla šeimoms, įvairūs muzikiniai projektai (miuziklai, giesmių įrašai ir leidyba), radijo laidų kūrimas („Mažosios studijos“ laida jaunimui „Druska“, „Marijos radijo“ laida „Porciunkulė“) ir kt. 

Plačiau apie Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybą ir jos veiklas ieškokite internetinėje svetainėje: www.kpjt.lt.

 

Kviečiame susipažinti su Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos muzikiniais projektais. Įsigydami šias kompaktines plokšteles, jūsų paremsite Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos misiją ir veiklas.

 

DVD

Miuziklo „Klara – Šviesa, apšvietusi pasaulį“ DVD plokštelė

Miuziklas „Klara – šviesa, apšvietusi pasaulį“buvo sukurtas šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui. Nuo 2012 metų Verbų sekmadienio miuziklas buvo parodytas net 13 kartų įvairiuose Lietuvos miestuose: Kretingoje, Naujojoje Akmenėje, Telšiuose, Marijampolėje, Palangoje, Vilniuje, Biržuose, Raseiniuose, Nidoje ir Panevėžyje.

Šv. Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline seserų klarisių (antrojo šv. Pranciškaus įkurto ordino) pradžia. Būtent Verbų sekmadienį prisimenama diena, kai aštuoniolikmetė mergina slapta pabėgo iš tėvų namų į Porciunkulę – mažą Angelų Marijos bažnytėlę, kur Pranciškus su broliais priėmė Klaros įžadus.

Skaityti daugiau.

 

 

CD Emanuelis Miuziklo „Emanuelis – Dievas su mumis“ kompaktinė plokštelė

Šį kalėdinį projektą Kretingos pranciškoniškasis jaunimas pradėjo kurti 2004 metų rudenį. Giesmių žodžius, muziką ir šokį kūrė pats jaunimas. Miuziklo premjera įvyko Kretingos Šv. Antano instituto salėje 2005 metų sausio 22 dieną. Per dvejus metus įvyko 12 miuziklo koncertų Palangoje, Plateliuose, Pakutuvėnuose, Kretingoje, Plungėje, Gargžduose, Varniuose, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje.

Skaityti daugiau.

 

CD Širdį atiduodu Šlovinimo giesmių kompaktinė plokštelė „Širdį atiduodu Tau“

Albumas įrašytas 2011-2014 m. Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos muzikos įrašų studijoje.Kartu su Kretingos pranciškoniškuoju jaunimu šlovinimo giesmes įrašė draugai muzikantai – Indrė Dirgėlaitė, Arūnas Raudonius, Audra Žilakauskienė, Audrius Šalnis ir kt.

Kompaktinės plokštelės trukmė – 54 min.Kompaktinę plokštelę galite įsigyti Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyboje (Vilniaus g. 3, Kretinga) arba užsisakyti el.paštu: druskine@yahoo.com ar telefonu: 8 674 50539. Vieneto kaina – 6 Eur.

Skaityti daugiau.

Kita