In memoriam sesei Marytei Grabauskienei OFS

2024 m. birželio 29 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos sesė Marytė Grabauskienė OFS. Sesė Marytė gimė 1926 m. vasario 16 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1986-aisiais. Sesė Marytė pradžioje priklausė Veisiejų Šv. Jurgio brolijai, vėliau prisijungė prie Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos. Mylimą sesę brolija prisimena visada…