2024 m. balandžio 13 d. Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolija šventė savo Rinkimų kapitulą. Rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS, dalyvavo nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM.

2024-2027 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Eglė Jažauskienė OFS, viceministrė Daiva Pagirienė OFS, ugdymo magistrė Zita Galubickienė OFS, sekretorius Vidas Kirstukas OFS, ekonomė Gražina Kvedarienė OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Gražina Kvedarienė OFS, Daiva Pagirienė OFS ir Zita Galubickienė OFS, pakaitiniais delegatais – Aleksandra Rakūnienė OFS, Lina Čepulytė OFS ir Vita Dūdienė OFS. Dvasinę asistenciją vietinei brolijai teikia br. kun. Antanas Grabnickas OFM. Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, linkėdami džiaugsmingos tarnystės.

2023 metais atsistatydinus Šiaulių-Panevėžio regiono tarybai, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba priėmė Biržų Šv. Jono Krikštytojo broliją tiesioginei savo globai iki artimiausios Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės kapitulos. Pastaraisiais metais sustabdžius Kupiškio, Rokiškio ir Panevėžio brolijų veiklas, jų nariai prisijungė prie Biržų brolijos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija