2024 m. sausio 31 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Bronislava Steponavičiūtė OFS.

Bronislava Steponavičiūtė gimė 1946 m. balandžio 18 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2017 m. gegužės 21 dieną. Brolija prisimena Bronislavą kaip ypatingo nuolankumo ir kuklumo seselę. Ligos metu ji su meile apkabino visas savo negalias, skausmus ir tyliai užgęso kaip baigusi degti kvapaus vaško žvakelė.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Bronislavos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Bronislavą!

Ordino broliai ir seserys