2024 m. sausio 6 d., per Kristaus Apsireiškimo iškilmę, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos įžadų šventė.

Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Regina Puklevičienė OFS, ugdymo kelionę pradėjusi 2020 metais. Ji pasirinko pranciškonišką Elžbietos vardą ir pasižadėjo gyventi Evangelija pagal OFS Regulą visą likusį gyvenimą. Įžadų apeigoms vadovavo brolijos ministrė Nijolė Raudytė OFS. Šv. Mišias aukojo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. kun. Benediktas Jurčys OFM ir Telšių regiono bei vietinės brolijos dvasinis asistentas br. kun. Astijus Kungys OFM. Šventėje dalyvavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS ir ugdymo magistrė Jolanta Klietkutė OFS.

Dėkojame Dievui už sesę Reginą, davusią amžinuosius įžadus ir pasiryžusią visą likusį gyvenimą sekti šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu. Tegul Viešpats laimina ir suteikia tobulą džiaugsmą pranciškoniškame pašaukime! „Visa širdimi ir visa siela, visu protu ir visomis jėgomis, visomis savo galiomis ir supratimu, kiekvienu gabumu ir kiekviena pastanga, kiekvienu jausmu  ar emocija, polinkiu ar troškimu mylėkime Viešpatį, davusį ir duodantį mums visa – kūną ir sielą, ir visą gyvenimą“ (Šv. Pranciškus Asyžietis. 1221 m. Regula).

Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos