2023 m. rugsėjo 16 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Pabaigusi pradinio ugdymo laikotarpį amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Gintė Beata Ūdraitė OFS. Eucharistijai vadovavo brolijos dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius OFM, įžadus priėmė vietinės brolijos ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS.

Rekolekcijos prieš įžadus visiems Kauno-Vilkaviškio regiono naujokams vyko rugsėjo 1-2 dienomis Kauno Šv. Jurgio Kankinio konvente, jas vedė regioninis dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius OFM.

Sveikiname įžadus davusią sesę Gintę ir visą broliją, linkėdami šv. Pranciškaus globos ir užtarimo.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija