2023 m. rugpjūčio 19-20 d. prie Kryžių kalno vyko rekolekcijos OFS brolijų kandidatams ir besidomintiems pranciškonišku dvasingumu bei pašaukimu. Į rekolekcijas susirinko keliolika dalyvių iš Vilniaus, Lentvario, Plungės ir Mažeikių brolijų.

Nacionalinė ugdymo magistrė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS dalyviams pristatė pranciškonišką dvasingumą, Pranciškoniškąją šeimą, Pasauliečių pranciškonų ordiną ir jo struktūrą. Nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM pasidalijo įžvalgomis apie pašaukimo atpažinimą. Savo pranciškoniško pašaukimo liudijimais dalijosi į rekolekcijas kandidatus ir besidominčius atlydėję amžinųjų įžadų broliai ir seserys.

Rekolekcijų dalyviai kartu meldėsi Valandų liturgiją, Švč. M. Marijos septynių džiaugsmų rožinį, kartu su Kryžių kalno vienuolyno broliais šventė Eucharistiją. Brolystės vakaro metu komandos varžėsi pranciškoniškoje viktorinoje „Pažink šv. Pranciškų“.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Tado Ringio OFS ir Jogilės Teresos Ramonaitės OFS nuotraukos