2023 m. liepos 21 d. Palangoje vyko visiems atviras „Pranciškonų kaimelis“. Jame palangiškiai ir miesto svečiai turėjo galimybę susipažinti su Pranciškoniškąja šeima – broliais ir sesėmis pranciškonais, pasauliečiais pranciškonais ir pranciškoniškuoju jaunimu. Renginį organizavo Palangos pasauliečiai pranciškonai ir VšĮ Pranciškoniška pasauliečių akademija.

„Pranciškonų kaimelio“ programa prasidėjo 18 val. šv. Mišiomis Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurias aukojo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras Evaldas Darulis OFM. Po šv. Mišių net tris valandas bažnyčios šventoriuje šurmuliavo tikras „kaimelis“. Buvo galima paskanauti „pranciškoniškos žuvienės“, kurią skautiškai bažnyčios šventoriuje gamino pats brolis Evaldas. Koncertavo brolis Paulius Vaineikis OFM kartu su krikščioniško roko ir šlovinimo grupe „Gyvasis Vynmedis“. Savo pranciškoniško pašaukimo liudijimais pasidalijo pasauliečiai pranciškonai Rimantas Radzevičius OFS ir Monika Greičiuvienė OFS. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Julija Mironovaitė pristatė, kas yra Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra), ir kvietė už auką įsigyti įvairios atributikos, taip paremiant Jaupra kelionę į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS papasakojo apie jau 5 metus pasauliečių pranciškonų organizuojamą socialinę akciją „Well4Africa“ („Šulinys Afrikai“), kuriai renginio metu buvo paaukota 411 eurų. Mėlynoje palapinėje vyko dirbtuvėlės, kuriose Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos sesuo Violeta bei pasauliečiai pranciškonai Genovaitė ir Antanas Žukauskai visus norinčius išmokė nusipinti apyrankę ar surišti rožinio mazgą. Vaikai ir suaugusieji turėjo galimybę įsijungti į šlovinimą su vėliavomis. Nuo 22 val. šlovinimo vakarą pratęsė tyli Švč. Sakramento Adoracija, kuri Palangos bažnyčioje vyko iki ryto šv. Mišių.

Pasaulio jaunimo dienose gimusių „Pranciškonų kaimelių“ tikslas – pristatyti Pranciškoniškąją šeimą, kuri vienija visus, atpažįstančius pašaukimą sekti Kristumi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdį. Pranciškoniškajai šeimai priklauso vyrai ir moterys, pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, pasauliečiai ir kunigai, susituokę ir nevedę, seneliai, jaunimas ir vaikai. Pranciškoniškąją šeimą sudaro mažesnieji broliai (OFM), mažesnieji broliai konventualai (OFM Conv), mažesnieji broliai kapucinai (OFM Cap), šv. Klaros neturtėlės seserys (OSC), Trečiojo reguliaraus ordino (TOR) broliai ir daugybė pagal TOR Regulą gyvenančių vyrų ir moterų kongregacijų, pasauliečiai pranciškonai (OFS), pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) ir pranciškoniškos vaikų grupės.

Dariaus Šypalio nuotraukos

Pranciškoniškos pasauliečių akademijos informacija