2023 m. gegužės 31 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Apsilankymą, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno šv. Jurgio Kankinio brolijoje vyko Priėmimo į Ordiną apeigos. Tomas Porutis pradėjo Pradinio ugdymo laikotarpį Pasauliečių pranciškonų ordine.

Po šv. Mišių, kurias aukojo vienuolyno gvardijonas br. kun. Tomas Žymantas OFM ir brolijos dvasinis asistentas br. kun. Rolandas Taučius OFM, brolijos kandidatas Tomas Porutis tapo naujoku. Šventė su broliais ir sesėmis toliau tęsėsi prie vaišių stalo.

Sveikiname naują ugdymo etapą pradėjusį naujoką Tomą, linkėdami atviros Šventajai Dvasiai širdies.

Kauno šv. Jurgio Kankinio brolijos informacija