2023 m. vasario 24-26 d. Kaune, pas Dieviškosios Jėzaus Širdies seseris pranciškones vyko trečiasis Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui, į kurį susirinko jaunimas iš Kretingos, Klaipėdos, Kauno, Trakų ir kitų miestų. Savaitgalis buvo pavadintas „Pakeliui į Lisaboną: Kaunas“.

Penktadienio programa prasidėjo susipažinimu ir vakariene, po kurios s. Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ jaunimui vedė mokymą „Apie ką yra gavėnia?“. Vėliau koplyčioje vyko vakaro malda: šlovinimas Viešpaties artumoje, idėjos gavėniai pasirinkimas ir pirmoji pažintis su Valandų liturgijos malda. Šeštadienio ryto maldos metu grupelės „Šilkmedis“, „Alyvmedis“, „Figmedis“ ir „Vynmedis“ gilinosi į Biblijos vietas, kuriose minimi šie medžiai, bei kūrybingai jas pristatė. Pasauliečiai pranciškonai pakvietė jaunimą „lipti“ į Pranciškoniškosios šeimos medį, t.y. susipažinti su šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumu ir jo palikta trijų ordinų šeima, kuriai priklauso ir Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra). Žygio į Kauno šv. Jurgio Kankinio bažnyčią metu savaitgalio dalyviai gyvai susipažino su mažesniaisiais broliais ir vaišinosi vietinės OFS brolijos paruoštomis vaišėmis. Kelias atgal vedė per Santaką, Laisvės alėją, „Šilelio“ laiptus į Žaliakalnį… Šeštadienio popietė buvo skirta Pasaulio jaunimo dienų pristatymui ir rankdarbiams, kuriuos būtų galima panaudoti renkant lėšas kelionei į Lisaboną. Vakare laukė pažintis su Švč. M. Marijos septynių džiaugsmų rožiniu ir filmu „Marijos žemė“. Sekmadienio rytmetinę jaunimas meldėsi kartu su seserimis pranciškonėmis. Jaunimą aplankęs br. kun. Gediminas Numgaudis OFM padarė įvadą į Eucharistijos šventimą, pakvietė kiekvieną jaunuolį asmeniškai patirti Tėvo apkabinimą, klausė išpažinčių ir aukojo šv. Mišias, kurios vainikavo visą savaitgalį.

Dar vienas Pranciškoniškosios šeimos savaitgalis jaunimui vyks 2023 m.  balandžio 29 – gegužės 1 dienomis. Birželio 24 – liepos 2 d. Pakutuvėnuose vyks „Spoleto“ stovykla jaunimui, o liepos pabaigoje bus organizuojama pranciškoniškojo jaunimo grupės kelionė į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, Portugalijoje.

Nuotraukų galerija

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija