2022 m. vasario 1 d. po sunkios ligos pas Viešpatį iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių Kryžių kalno brolijos sesė Nijolė Antanina Labanauskienė OFS.

Sesė Nijolė gimė 1943 m. birželio 7 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1992-aisiais. Savo pasaulietės pranciškonės kelią sesė Nijolė pradėjo Kretingos brolijoje, vėliau išvykusi gyventi į Šiaulius prisijungė prie Šiaulių Kryžių kalno brolijos. Sesę Nijolę brolija visuomet prisimins kaip švelnios ir mylinčios širdies pranciškonę.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Nijolės Antaninos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Nijolę!

Ordino broliai ir seserys