2021 m. lapkričio 13-21 d. Romoje vyko Pasauliečių pranciškonų ordino XVI Generalinė kapitula ir VII Generalinė rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo apie 60 delegatų ir 40 stebėtojų. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui Generalinėje kapituloje atstovavo nacionalinė ministrė ir CIOFS narė Virginija Mickutė OFS.

Pagrindinė Generalinės kapitulos tema buvo „Vadovauti kaip tarnaujančiam lyderiui“. Kadenciją baigusi generalinė viceministrė Maria Consuela Nunez OFS pristatė nacionalinių brolijų darbo su Instrumentum Laboris rezultatus. Buvęs Mažesniųjų brolių ordino ministras brolis Michael A. Perry OFM kalbėjo tema: „Tarnaujančio ministro dovana ir atsakomybė“. Generalinę kapitulą aplankė visų pranciškonų ordinų generaliniai ministrai: Massimo Fusarelli OFM, br. Carlos Trovarelli OFM Conv, br. Roberto Genuin OFM Cap ir br. Amando Trujillo Cano TOR.

Generalinė kapitula patvirtino generalinio ministro, CAS ir finansinę ataskaitas. Buvo perskirstyti  7 regionai, kuriuos globoja skirtingi Prezidiumo nariai. Anksčiau nacionalinės brolijos į regionus buvo suskirstytos labiau pagal kalbas, o nuo šiol perskirstytos labiau geografiškai.

Išrinktas 2021-2027 m. kadencijos CIOFS Prezidiumas:

Tibor Kauser OFS (Vengrija) – generalinis ministras; Mary Stronach OFS (JAV) – generalinė viceministrė; Dina Shabalina OFS (Ukraina) – Prezidiumo narė Šiaurės Europos regionui, kuriam priklauso ir Lietuva; Noemi Paola Riccardi OFS (Italija) – Prezidiumo narė Pietų Europos ir Viduržemio jūros šalių regionui; Ana María Raffo Laos OFS (Peru) – Prezidiumo narė Centrinės ir Šiaurės Amerikos regionui; Silvia Noemí Diana OFS (Argentina) – Prezidiumo narė Pietų Amerikos regionui; Adolph Assagba OFS (Togo respublika) – Prezidiumo narys prancūziškai kalbančių Afrikos šalių ir salų regionui; Eremenciana Chinyama OFS (Zimbabvė) – Prezidiumo narė angliškai-portugališkai kalbančių Afrikos šalių regionui; Francis Park OFS (Korėja) – Prezidiumo narys Azijos-Okeanijos regionui; Luis Félix Chocojay Guamuch OFS (Gvatemala) – Prezidiumo narys pranciškoniškajam jaunimui. CIOFS Prezidiumui priklauso ir Generalinių dvasinių asistentų konferencija (CAS), kurią sudaro keturi generaliniai dvasiniai asistentai: br. Alfred Parambakathu OFM Conv (Indija) – CAS pirmininkas, br. Pedro Zitha OFM (Pietų Afrikos Respublika), br. Tomas Ginga Panzo Suva OFM Cap (Angola) ir br. Carlos Ginés Campos Julve TOR (Peru).

Generalinė kapitula balsavo ir patvirtino ad experimentum pristatytą Tarptautinio Statuto projektą (tai reiškia, kad 3 metus iki kitos kapitulos bus bandoma šį dokumentą perkelti į realų brolijų gyvenimą).

Pristatyta daug įvairių projektų: Memoriale Propositi jubiliejaus minėjimo brolijose apžvalga, organizacija „Franciscans International“ ir Piandarca projektas, OFS projektai Afrikoje, arabų šalyse ir Šventojoje žemėje bei Azijoje ir Okeanijoje, Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) etc.

Patvirtintas 2022-2024 m. biudžetas ir Ordino prioritetai ateinantiems trejiems metams: 1) Naujai įsteigtų sekretoriatų (ugdymo, JPIC, komunikacijos etc.) įgyvendinimas; 2) Ugdymas (tarnaujanti lyderystė, pašaukimai, šeimos gyvenimas, finansinis); 3) Finansai; 4) Komunikacija; 5) Jaupra; 6) Dvasinė asistencija.

Generalinės kapitulos širdimi tapo susitikimas su Šventuoju Tėvu Pranciškumi. Lapkričio 15-ąją Vatikane vykusios privačios audiencijos metu popiežius Pranciškus kreipėsi į pasauliečius pranciškonus: „Brangūs broliai ir seserys, raginu jus tai realizuoti savo gyvenime ir savo misijoje. Ir, meldžiu, nepainiokime atgailavimo su atgailos darbais! Pastarieji – pasninkas, išmalda, apsimarinimas – yra apsisprendimo atverti širdį Dievui pasekmės. Atverti širdį Dievui! Atverti širdį Kristui, gyvenant tarp kitų paprastų žmonių, šv. Pranciškaus stiliumi. Kad ir jūs galėtumėte tapti tokiu „Kristaus veidrodžiu“, koks buvo Pranciškus“.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Generalinės kapitulos FOTO ALBUMAS