WELL4AFRICA NAUJIENOS IR METINĖ ATASKAITA UŽ 2020 METUS

Brangūs broliai ir seserys, ramybės ir gėrio visiems!

Socialinė akcija „Well4Africa“ gimė kaip ypatingas, 2018 metais Lietuvoje vykusio III Europos OFS ir Jaupra kongreso vaisius. Kadangi šio Kongreso tema buvo „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), pirmasis socialinės akcijos tikslas buvo konkrečiai užtikrinti saugų geriamąjį vandenį trims bendruomenėms Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje. Po Kongreso sulaukus didelio palaikymo iš daugelio nacionalinių brolijų, CIOFS Prezidiumas nusprendė, kad „Well4Africa“ tampa nuolatiniu viso Pasauliečių pranciškonų ordino projektu ir jo koordinavimą patikėjo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinei tarybai.

Iki šiol OFS socialinė akcija yra pilnai įgyvendinusi 6 vandens projektus, 2 projektai yra vykdomi. „Well4Africa“ jau užbaigė Namane ir Šv. Lauryno vandens projektus Malavyje, Kihani vandens projektą Ugandoje, Sibi vandens projektą Ganoje, Šisongo vandens projektą Kamerūne ir Šv. Petro šulinį Masenyane, Zimbabvėje. Šiuo metu „Well4Africa“ tęsia Kongo vandens projektą Ganoje ir pradeda naują projektą Mutemvos raupsuotųjų globos centre Zimbabvėje. Bendrų Pranciškoniškosios šeimos ir visų geradarių pastangų dėka dabartinė „Well4Africa“ finansinė situacija yra tokia:

  • Bendra suma, surinkta nuo iniciatyvos pradžios iki 2020 m. gruodžio 15 d.: 120 887,63 Eur;
  • Bendra suma, išleista projektams: 87 884,63 Eur;
  • Likutis būsimiems projektams: 33 003 Eur.

Visas socialinės akcijos naujienas ir ataskaitas galima rasti interneto puslapyje: well4africa.eu. Toliau pristatome šiemet įgyvendintų „Well4Africa“ projektų galutinę ataskaitą.

Šv. Lauryno vandens projektas Malavyje

Mažesniųjų brolių kapucinų Šv. Lauryno parapija Zombos vyskupijoje buvo antrasis „Well4Africa“ vandens projektas Malavyje. Pirmasis projektas Namane kaime buvo paprastas rankiniu būdu valdomas vandens gręžinys. Šis antrasis projektas apėmė saulės baterijų sistemos, elektros siurblio ir vandens bokšto įrengimą.

Šv. Lauryno Brindiziečio parapija geografiškai yra atokioje vietovėje, Malavio senosios sostinės Zombos savivaldybės pakraštyje. Parapijos gyventojai yra smulkūs ūkininkai, pragyvenimui auginantys kukurūzus ir daržoves. Šv. Lauryno parapija, kurioje nemažai pasauliečių pranciškonų, buvo tinkama vieta naujo vandens projekto įgyvendininimui ir priežiūrai. „Well4Africa“ paprastai bendradarbiauja su OFS ir kitomis Pranciškoniškosios šeimos šakomis, įgalindama vietines bendruomenes savarankiškai vykdyti vandens projektus, paremdama lėšomis ir techniniais pasiūlymais.

Šv. Lauryno vandens projektas apėmė vandens gręžinio išgręžimą, elektros siurblio įrengimą, siurblinės pastato pastatymą, saulės baterijų sistemos įrengimą, vandens stovo sumūrijimą, dviejų 5000 litrų talpos vandens rezervuarų prijungimą ir požeminės vamzdžių sistemos išvedžiojimą. Darbus atliko įmonė „Niho systems“ 2019 m. lapkričio 4 – 2020 m. vasario 10 dienomis. Projekto suma siekė 12 839,44 Eur, o tai atitinka 10 464 143,60 Malavio kvačų.

Gręžinys buvo iškastas 2019 m. lapkričio 4 dieną. Vanduo pasiektas 73 metrų gylyje, o rastos vandens gyslos debitas – 800 litrų per valandą (šis vandens kiekis buvo matuotas sausausiu metų sezonu). Tikimasi, kad per lietingąjį sezoną vandens gręžinys teiks 1000 litrų vandens per valandą. Įmontuotas vandens siurblys pajėgus perpumpuoti 2200 litrų vandens per valandą. Ant sumūrytos siurblinės pastato stogo sumontuotos trys saulės baterijų plokštės, kuriomis naudojantis abi vandens talpyklos pripildomos per 5 valandas. Pastarosios buvo užkeltos ant sumūryto vandens stovo viršaus. Sėkmingai atlikti vandens stovo sumūrijimo ir požeminės vamzdžių sistemos išvedžiojimo darbai. Vaizdo reportažą apie projektą galite rasti čia.

Šiuo metu Šv. Lauryno vandens projekto naudą patiria apie 85 namų ūkiai. Gyvenimas ypač palengvėjo moterims ir vaikams, kurie yra atsakingi už vandens parnešimą savo šeimose. Vietiniai teigia, kad švarus ir saugus vanduo sumažino žmonių patiriamą stresą, sumažėjo vandeniu plintančių ligų. Žmonės gavo galimybę palaikyti asmens higieną. Projektas sumažino kentėjimų, atnešė džiaugsmo ir vilties. Bendruomenė išmoko dalijimosi dvasios. Naudotis šio projekto teikiama nauda galėtų dar daugiau nei tūkstantis žmonių, jei vandentiekio vamzdžiai būtų nuvesti į gretimus kaimus.

Sibi vandens projektas Ganoje

Džiaugsmingos naujienos tebesitęsiant pasaulinei Covid-19 pandemijai – gegužės 9 dieną Sibi bendruomenėje, Ganoje, iškilmingai pašventintas vandens gręžinys, įrengtas socialinės iniciatyvos „Well4Africa“ lėšomis. Dėl koronaviruso prevencijos ceremonijoje dalyvavo nedidelė bendruomenės atstovų grupė.

Sibi – nedidelis kaimas Nkvantos rajone, rytinėje Ganos dalyje. Kaimo bendruomenę sudaro 320 namų ūkių (didelių šeimų), kurie visi yra projekto naudos gavėjai.

Nors dauguma vietinių gyventojų užsiima ūkininkavimu, iki šiol kaime buvo tik vienas veikiantis vandens šulinys, kurio vandens nepakako visai bendruomenei. Lietinguoju sezonu žmonės rinko nuo stogų tekantį lietaus vandenį. Kitu laiku moterys ir vaikai buvo priversti neštis vandenį iš dirbtinio tvenkinio ir kitų vietų, kuriose vanduo yra stovintis, purvinas ir nesaugus gerti.

„Well4Africa“ gręžinys įrengtas dovanotame sklype, kur jį patogu pasiekti kaimo gyventojams. Jo priežiūra rūpinsis Sibyje tarnaujantys mažesnieji broliai kapucinai ir pranciškoniškojo jaunimo grupė, inicijavusi šį vandens projektą. Projektui skirta suma – 3 804 Eur. Darbus atliko įmonė „Global Tech Boreholes Limited“ 2020 m. kovo 3 – gegužės 1 dienomis.

Šv. Petro šulinys Masenyane, Zimbabvėje

Pirminis „Well4Africa“ projektas turėjo būti įgyvendintas Zimbabvės rytiniame regione Manikalande (Nehumambi, Murambinda), tačiau šis pirmasis projektas buvo nutrauktas dėl kliūčių, susijusių su žeme Murambindoje. 2019 m. birželį Zimbabvės OFS Nacionalinė taryba nusprendė pakeisti būsimo šulinio vietą iš Manikalando į Matebelandą vakariniame regione. „Well4Africa“ vandens projektui įgyvendinti buvo pasirinktas Šv. Mykolo Masenyane kaimas, priklausantis Fatimos Dievo Motinos misijai.

Masenyane yra už 180 kilometrų nuo Bulavajo (antro pagal dydį Zimbabvės miesto) ir priklauso Hwange vyskupijai. Hwange vyskupija patenka į penktąją žemės ūkio zoną – sausiausią Zimbabvės rajoną, kuriame iškrinta labai mažai kritulių ir vyrauja labai aukštos temperatūros. Masenyane kaimo žmonės pasisemti vandens eidavo daugiau kaip 10 kilometrų, dažnai naudodamiesi neapsaugotais vandens šaltiniais, iš kurių geria tiek žmonės, tiek ir gyvūnai.

Šv. Mykolo Masenyane kaimą, kuriame gyvena daug pasauliečių pranciškonų, aptarnauja mažesnieji broliai kapucinai. Bažnyčios valdose broliai kapucinai paskyrė žemės plotą „Well4Africa“ vandens gręžiniui, kuris būtų prieinamas visiems (OFS nariams, katalikams ir kitiems žmonėms). Atsiradus keliavimo apribojimams dėl Covid-19, šio projekto įgyvendinimui prireikė daugiau laiko nei buvo tikėtasi.

„Well4Africa“ finansavo rankiniu būdu valdomo vandens gręžinio, tvoros ir sodo aplink šulinį įrengimą. 2020 m. liepos 15 d. buvo išgręžtas 75 metrų gręžinys. Projektą sudarė pilnas gręžinio sutvirtinimas, vamzdyno įrengimas ir rankinės pompos sumontavimas. Pagal Zimbabvės nacionalinius sveikatos sistemos įstatymus, vandens gręžiniai su pompomis turi būti apsaugoti nuo gyvūnų, kurie nešioja įvairias ligas. Taigi rugpjūčio 11-ąją, švenčiant šv. Klarą Asyžietę, aplink gręžinį buvo pastatyta tvora. Visa Masenyane gyventojų bendruomenė vieningai susirinko padėti. Šalia vandens gręžinio vietinė pranciškonų bendruomenė apsodins nedidelį sodą, tokiu būdu šioje vietovėje pasauliečiai pranciškonai skleis aplinkosaugos žinią. Vaizdo reportažą apie projektą galite rasti čia.

Rugpjūčio 28-ąją šulinys buvo palaimintas ir dedikuotas šv. Petrui, dalyvaujant Fatimos Dievo Motinos parapijos klebonui, mažesniesiems broliams kapucinams bei Masenyane pasauliečiams pranciškonams. Darbus atliko įmonė „Shiloh Borehole Drillers“ 2020 m. birželio 4 – rugpjūčio 28 dienomis. Bendra projekto suma – 10 620,40 USD. Tvarus vandens tiekimas Masenyane gyventojams reikšmingai pagerins šios vietovės prieinamumą ir užtikrins tinkamas higienos sąlygas.

Šisongo vandens projektas Kamerūne

Šisongo kaime, Kamerūno šiaurės-vakarų regione užbaigtas „Well4Africa“ projektas. Šisongo vandens projektas įgyvendintas Šv. Antano Paduviečio pasauliečių pranciškonų bendruomenėje. 2020 m. lapkričio 1 d., švenčiant Visų Šventųjų iškilmę, socialinės akcijos „Well4Africa“ finansuotą Šisongo vandens gręžinį pašventino vyskupo delegatas br. Andrew Ngah Soli ir generalinis dvasinis asistentas br. Francis Bongajum Dor OFM Cap.

Dabartinė socio-politinė krizė Kamerūne apsunkino ne tik prieigas prie vandens šioje šalies dalyje, bet ir sąlygojo vandens projekto darbų vėlavimą. Dviejuose anglakalbiuose Kamerūno regionuose vykstantis karas dėl nuolatinio kelių blokavimo sukėlė statybinių ir elektros prekių kainas. Dėl vykstančio karo ir Covid-19 pandemijos buvo sustabdytas pigesnių medžiagų iš kitų šalių importas. Dauguma darbininkų susidūrė su judėjimo sunkumais dėl užtvarų keliuose.

2020 m. vasario-spalio mėnesiais vykusius darbus vykdė dvi kompanijos: „Nkor Destiny Construction“ (gręžinio žiedų ir rezervuaro statybos darbus) bei „Est Francis And Bros Ltd“ (elektros ir vandentiekio sistemos darbus). Projektui skirta suma – 8 429,50 Eur.

Projektą sudarė sutvirtinto vandens gręžinio išgręžimas, elektrinės ir rankinės pompos įrengimas bei 6000 litrų vandens talpykla. Gręžinio gylis – 12,5 metrų. Elektrinė pompa tiekia vandenį į pakeltą vandens rezervuarą, iš kurio jis paskirstomas po namus ir yra prieinamas visiems per stacionarų vamzdį. Rankinė pompa yra paprasta ir netgi labiau naudojama, turint galvoje nuolat nutrūkstantį elektros tiekimą, kuris kartais būna neprieinamas net kelis mėnesius. Ateityje bendruomenė ketina įrengti saulės baterijas elektrinės pompos naudojimui. Iš gautų lėšų nupirktas nedidelis atsarginis generatorius, kuris pasitarnaus nutrūkus elektros srovei. Vietinė OFS brolija yra atsakinga už Šisongo šulinio prižiūrą. Planuojama sukurti komitetą, kurį sudarytų nuolatinių vartotojų šeimų atstovai, ir nustatyti tam tikro dydžio įnašą tolimesnei šulinio priežiūrai. Numatomas metinis įnašas vienai šeimai 1200 CFA frankų (apie 2 eurus).

Šisongas pastaruosius kelerius metus kentėjo vandens stygių, todėl naujo šulinio iškasimas atnešė naudos visiems. Šisongo projektas reguliariai aprūpina geriamu vandeniu 50 šeimų, gyvenančių maždaug 1 kilometro spinduliu. Kiti naudos gavėjai yra politinės krizės pabėgėliai šalies viduje, taip pat daugybė pacientų ir lankytojų, atvykstančių į netoliese esančią Šisongo bendrosios priežiūros ligoninę. Kiekvienas praeivis gali laisvai naudotis prie kelio įrengtu vandens čiaupu ir taip džiaugtis „Well4Africa“ projekto vaisiais. Šis nuolatinis geriamojo vandens šaltinis yra be galo reikalingas šioje vietovėje, kur ypač sausuoju metų laiku labai trūksta vandens, nesant lietaus ir išdžiūvus kitiems šaltiniams. Vaizdo reportažą apie projektą galite rasti čia.

Vykdomi ir nauji vandens projektai

Prasidėjo antrojo „Well4Africa“ vandens projekto Ganoje, šį kartą Kongo kaime (Nabdam regione) darbai. Projektas apima vandens gręžinio išgręžimą, elektrinio siurblio įrengimą, dviejų didelių vandens rezervuarų pastatymą ir vamzdyno įrengimą, kad saugus geriamas vanduo būtų patogiai prieinamas vietos bendruomenei bei tūkstančiams piligrimų, atvykstantiems į Mergelės Marijos grotą ir mažesniųjų brolių kapucinų įsteigtą Dvasinio atsinaujinimo centrą. Projektui skirta suma – 5 092 Eur. Lapkričio mėnesį sulaukėme žinių, kad jau išgręžtas vandens gręžinys, kuriame yra daug gero ir švaraus vandens. Liko atlikti kitus baigiamuosius projekto įgyvendinimo darbus.

Naujas „Well4Africa“ vandens projektas pradedamas Mutemvos raupsuotųjų globos centre, Mašonalande, rytinėje Zimbabvės provincijoje. Šį globos centrą išlaiko Džono Bredburno atminimo draugija („The John Bradburne Memorial Society“), įkurta OFS brolio iš Jungtinės Karalystės atminimui. Džonui Bredburnui OFS, kuris rūpinosi raupsuotaisiais ligoniais itr buvo nužudytas Zimbabvės nepriklausomybės karo metu, yra pradėta beatifikacijos byla. Kadangi ši organizacija įsteigta mūsų bendros pranciškoniškos charizmos pagrindu, „Well4Africa“ nusprendė finansuoti vandens projektą Mutemvos raupsuotųjų globos centre ir užtikrinti bendruomenei stabilų švaraus vandens tiekimą.

„Well4Africa“ neseniai sulaukė naujų prašymų iš Kenijos ir Kongo Demokratinės Respublikos bei yra pasirengusi priimti naujas paraiškas iš anglakalbių, prancūzakalbių ir potugalakalbių Afrikos šalių. Socialinės iniciatyvos „Well4Africa“ tikslas – iškasti šulinius tose Afrikos šalyse, kur yra Pasauliečių pranciškonų ordinas, kad atneštume brolį vandenį ištroškusiems žmonėms ir užtikrintume vietos gyventojams švarų ir gėlą vandenį, o moteris ir vaikus išvaduotume nuo ilgų distancijų, kurias jie priversti keliauti tam, kad atneštų šį svarbų ir esminį šaltinį iš vietų, kurios dažniausiai yra varganos, menkos ir užterštos. „Well4Africa“ paraiškų kriterijus ir gaires galima rasti čia.

„Well4Africa“ koordinavimo atnaujinimas

Norime pranešti, kad šiemet įvyko pasikeitimų „Well4Africa“ koordinavime. Šiuo metu tarptautinę koordinacinę komandą sudaro šie nariai: Virginija Mickutė OFS (Lietuva) – pagrindinė socialinės akcijos koordinatorė; Attilio Galimberti OFS (Italija) – techninio projektų įgyvendinimo koordinatorius; Jennifer Harrington OFS (Pietų Afrikos Respublika) – atsakinga už komunikaciją su anglakalbėmis Afrikos šalimis; Michel Janian OFS (Libanas) – atsakingas už komunikaciją su prancūzakalbėmis Afrikos šalimis; Nadia Rudolf von Rohr OFS (Šveicarija) – daugiakalbių vertimų koordinatorė.

Kai kurios OFS nacionalinės brolijos yra paskyrusios „Well4Africa“ kontaktinius asmenis savo šalyse. Kontaktų sąrašą galima rasti čia. Maloniai prašome peržiūrėti šį sąrašą ir patvirtinti jame nurodyto jūsų nacionalinei brolijai atstovaujančio asmens duomenis. Labai kviečiame prie mūsų komandos prisijungti naujų šalių kontaktinius asmenis, kad kartu galėtume rinkti lėšas šiai svarbiai misijai.

Galiausiai, norime nuoširdžiai padėkoti už jūsų brolišką bendradarbiavimą ir pastangas dėl šios socialinės iniciatyvos, kuri žengia vienoje Dvasioje su visa Katalikų Bažnyčia. Perskaitę Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos 2020 metais išleistą dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), gegužės menesį parašėme kreipimąsi į šios dikasterijos prefektą kardinolą Peterį K. A. Turksoną, prašydami jo palaiminimo ir globos Pasauliečių pranciškonų ordino socialinei akcijai „Well4Africa“. Jo Eminencija kardinolas Turksonas maloniai atsakė į mūsų kreipimąsi, savo laiške išreikšdamas padrąsinimą šiam gražiam pranciškoniškam įsipareigojimui ir padėką visiems „Well4Africa“ geradariams. Taip pat laiške išsakytas pasiūlymas, į „Well4Africa“ vandens projektus per vyskupus įtraukti vietos Bažnyčią. Tai didelis žingsnis socialinei akcijai „Well4Africa“, atveriantis galimybes dar aktyviau bendradarbiauti su vietos bažnyčiomis visame Afrikos kontinente. Dėkojame Dievui!

Brangūs broliai ir seserys, Biblijoje šulinys yra vieta, kur randama daugiau už vandenį. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens, Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“ (Jn 4, 6-7). Šulinys yra vieta, kur Kristus pasitinka kiekvieną žmogų. Jis pirmas ieško mūsų ir paprašo mūsų atsigerti. Jėzus ieško ir yra ištrokęs mūsų! Dievas trokšta, kad mes Jo trokštume. Trokškime Jėzaus visa savo širdimi ir duokime Jam gerti savo maldomis ir konkrečiais meilės darbais.

Broliškai,

Virginija Mickutė OFS
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė ir CIOFS narė

Attilio Galimberti OFS
CIOFS Prezidiumo narys

Lietuva, 2020 m. gruodžio 17 d.