2020 m. gruodžio 29 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos sesė Ona Pileckaitė OFS.

Sesė Ona gimė 1924 m. sausio 26 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 1944-aisiais. Sesės Onutės darbščios rankos tvarkė ir puošė maldos namus, o širdis karštai meldėsi už Bažnyčią ir visą Pranciškoniškąją šeimą. Ačiū sesei Onutei už liudijimą, kaip gilioje maldoje ir vienybėje su Dievu galima ištverti visus sunkumus bei išlikti kupinai vilties ir džiaugsmo iki pat brandžios senatvės.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Onos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, priimk į savo mylintį glėbį mūsų brangią sesutę Onutę!

Ordino broliai ir seserys