2020 m. gruodžio 10 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Marijona Pakalnienė OFS. Sesė gimė 1939 m. rugsėjo 4 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2017 m. gegužės 21 dieną.

2020 m. gruodžio 11 d. į Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos sesė Julijona Aldona Zabukienė OFS. Sesė gimė 1938 m. spalio 27 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2014 m. spalio 19 dieną.

Nuoširdžiai užjaučiame sesių Marijonos ir Julijonos Aldonos artimuosius – šeimą ir broliją. Amžinąjį atilsį duok mirusioms sesėms, Viešpatie, ir amžinoji šviesa joms tešviečia! Motinėle Marija, pasitik mūsų mylimas sesutes Dievo Karalystėje. Jėzau, pasitikime Tavimi!

Ordino broliai ir seserys