2020 m. rugsėjo 22 d. į amžinuosius Dangiškojo Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos sesė Irena Julija Lipinskienė OFS.

Sesė Irena Julija Lipinskienė gimė 1937 m. spalio 31 d., amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė 2001 m. vasario 24 d. Klaipėdoje, o į Palangos broliją atvyko 2011 metais.

Atsisveikinimas vyks Palangos laidojimo namuose nuo rugsėjo 23 d., 12 val. iki rugsėjo 24 d., 11 val., šv. Mišios – rugsėjo 24 d., 8.30 val. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Sesė bus laidojama rugsėjo 24 d., 15 val. Marijampolės kapinėse.

Nuoširdžiai užjaučiame sesės Irenos Julijos artimuosius – šeimą ir broliją. Viešpatie, būk gailestingas mūsų brangiai sesei Irutei!

Ordino broliai ir seserys