2020 m. rugpjūčio 22 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. Kapituloje dalyvavo Telšių regiono tarybos narė Rita Budvytytė OFS ir 13 amžinųjų įžadų brolijos narių.

2020-2023 m. kadencijai buvo išrinkta vietinė taryba: ministras Augustinas Raišutis OFS, viceministras Rimantas Paulavičius OFS, ugdymo magistras Henrikas Paluckas OFS, sekretorė Daiva Juškevičiūtė OFS, ekonomė Janina Butkienė OFS ir tarybos narys atsakingas už misijas bei pašaukimus Gintaras Naudžiūnas OFS. Delegatais į Regioninę kapitulą išrinkti Henrikas Paluckas OFS ir Gintaras Naudžiūnas OFS. Pakaitiniais delegatais – Rimantas Paulavičius OFS ir Janina Laucienė OFS.

Sveikiname visą broliją ir naująją tarybą, tegul Šventoji Dvasia jus veda šioje tarnystėje. Šventasis Pranciškau, melski už mus!

Telšių regiono tarybos informacija

Fotografijos Ritos Budvytytės OFS