Šių metų gegužę sukanka penkeri metai, kai pasirodė enciklika apie mūsų bendruosius namus „Laudato Si“. Ta proga gegužės 16-24 dienomis popiežius Pranciškus pakvietė švęsti Laudato Si savaitę. „Atnaujinu savo primygtinį kvietimą atsiliepti į ekologinę krizę, nes Žemės ir vargšų šauksmas nebegali tęstis. Pradėkime rūpintis kūrinija, mūsų gerojo Viešpaties Kūrėjo dovana“, ­­– sako Šventasis Tėvas savo kvietime.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba kviečia OFS ir Jaupra narius bei visą Pranciškoniškąją šeimą dalyvauti iniciatyvoje Mano pasiryžimai Laudato Si savaitei“.

Iki gegužės 15 dienos el. paštu ofs.lietuvoje@gmail.com parašyk savo pasiryžimą Laudato Si savaitei (arba ilgesniam laikui), savo vardą ir broliją. Pasiryžimą iliustruojančią nuotrauką galima atsiųsti iškart arba Laudato Si savaitės metu. Iniciatyvoje gali dalyvauti OFS ir Jaupra brolijos, pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo šeimos, pavieniai nariai bei visa Pranciškoniškoji šeima. Idėjų savo pasiryžimams galite pasisemti gegužės ugdymo mėnraštyje „Pradėkime iš naujo, broliai!“.

Visą Laudato Si savaitę interneto puslapyje www.ofs.lt ir socialiniuose tinkluose dalinsimės Lietuvos Pranciškoniškosios šeimos pasiryžimais ir įkvėpsime vieni kitus konkrečioms kūriniją saugančioms iniciatyvoms.

Gegužės 24-ąją, vidurdienį (vietos laiku), kartu su viso pasaulio katalikais melsimės bendrą Laudato Si savaitės maldą:

Mylintis Dieve,
Kūrėjau dangaus ir žemės, ir visko, kas yra juose,
Tu sukūrei mus pagal savo atvaizdą ir padarei mus visos savo kūrinijos, mūsų bendrųjų namų, prievaizdais.
Tu mus palaiminai saule, vandeniu ir derlinga žeme, kad visi būtų pasotinti.
Atverk mūsų protus ir paliesk širdis, kad mes pasirūpintume kūrinija – tavo dovana.
Padėk mums būti sąmoningiems, kad mūsų bendrieji namai priklauso ne tik mums,
bet ir visoms ateities kartoms, ir kad mūsų atsakomybė yra juos išsaugoti.
Tegul mes padėsime kiekvienam žmogui užsitikrinti maistą ir kitus būtinus išteklius.
Būk su stokojančiaisiais šiais išbandymų laikais, ypač su vargingiausiais ir kurie patiria riziką būti palikti nuošalyje.
Perkeisk mūsų baimę, susirūpinimą ir izoliacijos jausmus į viltį, kad patirtume tikrą širdžių atsivertimą.
Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą sprendžiant šios pasaulinės pandemijos pasekmes.
Padaryk mus drąsius priimti pokyčius, reikalingus siekiant bendrojo gėrio.
Dabar kaip niekad tepajusime, kad visi esame susiję, stengiantis atsiliepti į vargšų ir Žemės šauksmą.
Viso to prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija