2019 m. rugsėjo 21 d. Kaune, svečių namuose „Domus Pacis“ vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino IX Nacionalinė kapitula, kurioje dalyvavo 32 delegatai. Pagal Nacionaliniame statute nustatytą tvarką, pareigą dalyvauti Nacionalinėje kapituloje turi Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba, trys Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos atstovai, visi regioniniai ministrai ir dvasiniai asistentai bei regioninių brolijų delegatai, kurie yra renkami regioninėse rinkimų kapitulose.

Pirmojoje Nacionalinės kapitulos sesijoje delegatams buvo pristatytos nacionalinės brolijos 2017-2019 m. veiklos ir finansinės ataskaitos, kurias parengė nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS. Antrojoje sesijoje savo ataskaitas pateikė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino sekretoriatas ir socialinės akcijos „Well4Africa“ koordinatorė Monika Midverytė OFS.

Popietinėje trečiojoje Kapitulos sesijoje nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS pristatė 2018 m. lapkritį Lietuvoje vykusio CIOFS broliško ir pastoracinio vizito rekomendacijas. Aptarusi dvasinės asistencijos ir Sekretoriato išlaikymo klausimus, Nacionalinė kapitula absoliučia balsų dauguma pritarė pasiūlymui sujungti Šiaulių ir Panevėžio regionines brolijas. Naujai įsteigtos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių-Panevėžio regiono brolijos Rinkimų kapitula vyks spalio 12 d. Angelų svetainėje prie Kryžių kalno.

Delegatai užbaigė Nacionalinę kapitulą kartu melsdamiesi rožinį su „Laudato si“ meditacijomis ir švęsdami šv. Mišias, kurioms vadovavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv.

Kapituloje pristatytas nacionalinės brolijos metų veiklos planas:
2019 m. rugsėjo mėn. – ekologiškiausios OFS-Jaupra brolijos konkursas;
2019 m. lapkričio 15-17 d. rekolekcijos OFS brolijų naujokams ir jų ugdytojams Vilniuje;
2020 m. vasario 22 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino VIII Nacionalinis ugdymo seminaras;
2020 m. liepos 4-6 d. III OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“ Angelų svetainėje prie Kryžių kalno;
2020 m. rugsėjo mėn. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino X Nacionalinė kapitula ir VII Nacionalinė rinkimų kapitula;
2020 m. spalio-lapkričio mėn. Pranciškoniškosios šeimos piligriminė kelionė į Asyžių.
Broliškų ir pastoracinių vizitų datos Kauno, Vilniaus ir Telšių regioninėse brolijose bus derinamos su regioninėmis tarybomis.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija