2019 m. gegužės 18 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno šv. Jurgio Kankinio brolijos kapitula. Vietinės kapitulos, kuriai pirmininkavo Kauno regiono ministrė Marijona Sinkevičienė OFS, metu buvo išrinkta vietinė taryba 2019-2022 metų kadencijai: ministrė Odeta Aliukevičiūtė OFS, viceministrė Vida Idikaitė OFS, ugdymo magistrė Bronė Gudaitytė OFS, ekonomė Alma Kryžanauskienė OFS, sekretorė ir broliška vadovė Pranciškoniškajam jaunimui – Gerarda Dručkuvienė OFS, papildomas tarybos narys Ilona Keruckienė OFS.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą, linkėdami su meile tarnauti savo broliams ir sesėms.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija