Pasibaigus 2019 m. sausio 14-18 dienomis Kretingoje vykusiai Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapitulai ir postkapituliariniam kongresui Kryžių kalne, buvo paskirti nauji dvasiniai asistentai pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo brolijoms, oficialiai šias pareigas perimsiantys nuo kovo 4 dienos.

Nacionaliniu dvasiniu asistentu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui liko br. Antanas Blužas OFM, šiose pareigose tarnaujantis nuo 2016 metų pradžios. Tuo tarpu Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos nacionalinio dvasinio asistento pareigas iš jo perima br. Carlo Bertagnin OFM.

Iš Vilniaus regiono dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Arūnas Peškaitis OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Ramūnas Mizgiris OFM. Iš Kauno ir Vilkaviškio regionų dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Jurdanas Statkus OFM. Šiaulių ir Panevėžio regionų dvasiniu asistentu liko br. Severin Armin Holocher OFM, šiose pareigose tarnaujantis nuo 2016 metų. Iš Telšių regiono dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Antanas Grabnickas OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Šiaulių Kryžių kalno brolijos vietiniu dvasiniu asistentu liko br. Severin Armin Holocher OFM. Iš Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolijos dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Rolandas Taučius OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Ramūnas Mizgiris OFM. Iš Kauno Šv. Jurgio brolijos dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Jurdanas Statkus OFM. Iš Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Antanas Grabnickas OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Rolandas Taučius OFM. Iš Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Paulius Vaineikis OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Jaupra vietinių brolijų dvasiniais asistentais paskirti broliai Gediminas Numgaudis OFM (Kretingoje), Paulius Bytautas OFM (Kaune) ir Andrius Nenėnas OFM (Vilniuje).

Po Kapitulos tęsiasi vietinių OFS dvasinių asistentų paskyrimai: iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos dvasinio asistento pareigų atšaukiamas br. Rolandas Taučius OFM, o šiai tarnystei atlikti paskiriamas br. Antanas Grabnickas OFM. Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo brolijos dvasine asistente paskirta s. Karolina Ona Seiliūnaitė FDCJ.

Šiuo metu už OFS ir Jaupra dvasinių asistentų paskyrimą Lietuvoje yra atsakingi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero bei Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijų vyresnieji. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinėje taryboje, o taip pat Vilniaus ir Telšių regioninėse tarybose, jau teikiama kolegiali dvasinė asistencija (tai reiškia, kad abu dvasiniai asistentai – OFM ir OFM Conv, sudaro konferenciją ir savo pareigas vykdo kolegialiai).

Pagal Dvasinės ir pastoracinės asistencijos Pasauliečių pranciškonų ordinui Statutą, dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis OFS, kaip priklausančiu tai pačiai dvasinei šeimai, Bažnyčios patikėtas Pirmajam ordinui ir TOR, su kuriais ši pasauliečių brolija yra nuo amžių susijusi. Dvasinis ir pastoracinis rūpinimasis vykdomas per dvejopą tarnystę: aukštesniųjų vyresniųjų brolišką altius moderamen tarnybą (kurios tikslas – laiduoti OFS ištikimybę pranciškoniškajai charizmai, bendrystę su Bažnyčia ir vienybę su Pranciškoniškąja šeima) bei dvasinę asistenciją brolijoms ir jų taryboms (kurios tikslas – skatinti bendrystę su Bažnyčia ir Pranciškoniškąja šeima per liudijimą ir dalijimąsi pranciškonišku dvasingumu, bendradarbiavimą pradiniame ir nuolatiniame pasauliečių pranciškonų ugdyme).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija