Brangūs broliai ir seserys bei visi projekto „Well4Africa“ geradariai,

Tegul Viešpats suteikia jums ramybę!

Praėjusį pavasarį, ruošiantis III Europos OFS ir Jaupra kongresui Lietuvoje, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba inicijavo Europos Pranciškoniškosios šeimos socialinę akciją „Well4Africa“. Pagrindinis šios akcijos tikslas – atsakyti į mūsų mylimo popiežiaus Pranciškaus raginimą užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį ir išreikšti solidarumą su vargšais, kuriems pasauliečiai pranciškonai turi stengtis „sukurti gyvenimo sąlygas, derančias Kristaus atpirktiems kūriniams“ (plg. OFS Regulos 13 str.).

Penkiolika OFS nacionalinių brolijų (Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Čekijos Respublika, Prancūzija, Vengrija, Italija, Lietuva, Lenkija, Rusija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė su Gibraltaru) bei keturios Jaupra nacionalinės brolijos (Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Italija ir Lenkija) atsiliepė į kvietimą ir pagal galimybes prisidėjo prie akcijos. Dalis jų įtraukė katalikišką žiniasklaidą savo šalyse ir organizavo kūrybingas aukų rinkimo kampanijas. Jie paliudijo, kad nebūtinai turime būti turtingi, norėdami padėti kitiems – kartais užtenka būti kūrybingiems ir drąsiems pasiūlyti Viešpačiui savo penkis kepaliukus duonos ir dvi žuvis.

Baigiantis III Europos OFS ir Jaupra kongresui buvo surinkta 38 122, 50 Eur, o šiuo metu bendra aukų suma jau siekia 69 510 Eur. Mes šloviname Viešpatį ir norime padėkoti visoms nacionalinėms brolijoms ir geradariams, atsiliepusiems į šį kvietimą, nes žodis tampa kūnu! Lapkričio pabaigoje darbai buvo pradėti vykdyti Ugandoje ir Malavyje.

Namane kaime, Blantairo vyskupijoje, Malavyje vandens gręžinys jau yra iškastas ir veikiantis. Bendra šio projekto suma, kuri buvo pervesta vietos bendruomenės atsakingiesiems, siekė 8150 Eur. Daugiau informacijos apie šio projekto rezultatus galite rasti interneto puslapyje well4africa.eu.

Tuo tarpu Mbararos arkivyskupijos Kihani parapijoje Ugandoje yra vykdomas kompleksinis vandentiekio sistemos įrengimo projektas. Jis bus įgyvendintas trimis etapas. Pirmasis etapas apima šulinio išgręžimą ir sumūrijimą, vandens siurblinės pastatymą, saulės baterijų instaliaciją energijai gaminti, vandens siurblio įrengimą, 50 000 litrų talpos vandens rezervuaro įrengimą Kihani parapijos bažnyčioje, tranšėjų iškasimą ir vamzdyno nutiesimą nuo šulinio iki vandens rezervuaro, o iš ten iki Šv. Juozapo pradinės mokyklos ir Šv. Onos pagrindinės mokyklos. Antrasis etapas apims 50 000 litrų talpos vandens rezervuaro įrengimą Šv. Marijos pradinėje mokykloje, tranšėjų iškasimą ir vamzdyno nutiesimą nuo šulinio iki šio vandens rezervuaro, vamzdžių nutiesimą į Irwaniro bei Kitambeya kaimus, čiaupų ir kontrolės kamerų įrengimą. Trečiasis etapas apims vandentiekio nuvedimą iš Šv. Marijos vandens rezervuaro į Katunguru kaimo pradinę mokyklą, bendruomenės prekyvietę, „Šviesaus modelio“ pradinę mokyklą ir Kagungos kaimą. Bendra šio projekto suma siekia 41 420 Eur (priklausomai nuo svyruojančio Ugandos šilingo kurso). Pradedant nuo lapkričio galo Ugandos projektas turėtų būti įgyvendintas per keturis mėnesius. Jo eigą galite sekti puslapyje well4africa.eu.

Trečiasis projektas planuojamas įgyvendinti Nehumambi kaime Zimbabvėje. Baigiami tvarkyti reikiami dokumentai, todėl tikimės, kad darbai prasidės artimiausiu metu.

Rudens sesijos metu CIOFS Prezidiumas pritarė, kad socialinė iniciatyva „Well4Africa“ būtų tęsiama ir taptų nuolatine Pasauliečių pranciškonų ordino misija. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba lieka atsakinga už akcijos koordinavimą tarptautiniu mastu. CIOFS Prezidiumas palaiko ir dvasiškai remia šią misiją. Netrukus bus priimami nauji prašymai iš pranciškoniškų bendruomenių Afrikoje dėl šulinių iškasimo.

Dar kartą ačiū už jūsų įsitraukimą ir dosnumą! Ši socialinė akcija leidžia mums veikti kaip vienai dvasinei šeimai ir padėti stokojantiems broliams ir sesėms. Kaip šv. Pranciškus pasakė savo broliams gyvenimo pabaigoje, „dabar, broliai, pradėkime tarnauti Viešpačiui Dievui, nes lig tolei beveik nieko nenuveikėme” (1 Cel, VI, 103).

Pavedame „Well4Africa“ iniciatyvą Dievo Motinai – Pranciškoniškosios šeimos Karalienei – ir prašome jūsų prisiminti šią misiją savo maldose, ypač meldžiantis pranciškonišką septynių džiaugsmų vainikėlį prie keliaujančios Regina Familiae Franciscanae ikonos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė
Virginija Mickutė OFS

CIOFS narė ir socialinės akcijos „Well4Africa“ koordinatorė
Monika Midverytė OFS