Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nariams, Jūratei ir Vytautui Jakeliams iš Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos atsitiko nelaimė: ketvirtadienį Jūratė Jakelienė pateko į autoavariją ir nepataisomai sudaužė automobilį, o sekmadienį sudegė jų ūkinis pastatas. Kas galite, labai prašome pagelbėti šeimai pinigine auka. 

Gavėjas: Jūratė Kristina Jakelienė
Sąskaitos nr. LT117300010102501116, AB Swedbank
Paskirtis: „auka remontui“. 

Viešpats teatlygina už jūsų gerumą!
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija