2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Lietuvoje vyks III Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresas „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). Kongrese Lietuvoje laukiama apie 200 dalyvių, tarp jų – atstovų iš daugiau kaip 20 Europos šalių: Didžiosios Britanijos ir Gibraltaro, Portugalijos, Ispanijos, Italijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Slovėnijos, Vengrijos, Švedijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos, Šveicarijos, Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui šiame tarptautiniame kongrese atstovaus Roma Rasachatskienė OFS (Vilniaus regionas), Marijona Sinkevičienė OFS (Kauno regionas), Vytautas Jakelis OFS (Telšių regionas), Janina Lebskienė OFS (Vilkaviškio regionas) ir Rima Mockienė OFS (Šiaulių regionas). Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijai atstovaus Dominykas Budrys (Vilnius), Lina Panceraitė (Kaunas), Aistė Radvilavičiūtė (Klaipėda) ir Kamilė Klapatauskaitė (Kretinga).

Visus OFS ir Jaupra brolijų narius, kurie nėra delegatai, organizatoriai ar savanoriai kviečiame aktyviai dalyvauti atvirose Kongreso programos dalyse Kaune, Kryžių kalne, Kretingoje, Žemaičių Kalvarijoje ir Trakuose.

Atviros III Europos OFS ir Jaupra kongreso programos dalys:

Rugpjūčio 20 d. 18 val. Kongreso Atidarymo šv. Mišios Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje (vadovauja J. E. Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ).

Rugpjūčio 21 d. 18 val. šv. Mišios Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM).

Rugpjūčio 22 d. 15.30 val. Europos Pranciškoniškosios šeimos Kryžiaus pašventinimas Kryžių kalne.

Rugpjūčio 23 d. 18 val. šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje, 19-21 val. Pranciškoniška fiesta bažnyčios šventoriuje

Rugpjūčio 24 d. 9.30 val. šv. Mišios Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje (vadovauja J. E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas), 10.30 val. Įvadas į Kalvarijos kalnus, 11-14 val. Kryžiaus kelio kalnai, 20.30-22.30 val. Evangelizacinis vakaras Kauno senamiestyje.

Rugpjūčio 25 d. 19 val. Septynių džiaugsmų rožinio malda Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bazilikoje.

Rugpjūčio 26 d. 13 val. Kongreso Uždarymo šv. Mišios Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje (vadovauja J. E. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM).

Kviečiame OFS ir Jaupra brolijas gausiai dalyvauti!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija