2018 m. balandžio 14 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolijoje vyko įžadų šventė. Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Marija Pivoriūnienė, o įžadus vieneriems metams – Vitalija Samerdokienė. Įžadų apeigos vyko Vilniaus Pal. J. Matulaičio bažnyčioje, Eucharistijai vadovavo brolijos dvasinis asistentas br. Rolandas Taučius OFM, įžadus priėmė ministras Petras Šidagis OFS. Po įžadų apeigų parapijos namuose vyko broliška agapė, kurios metu buvo renkamos aukos socialinei akcijai „Well4Africa“.

Nuoširdžiai sveikiname įžadus davusias seseris, linkime gausių Šventosios Dvasios dovanų ir visų šventųjų pranciškonų užtarimo.

Vilniaus Pal. J. Matulaičio brolijos informacija