litanijosBrangūs Pranciškoniškosios šeimos broliai ir seserys,

Šie metai Pranciškoniškajai šeimai yra ypatingi: prieš 800 metų mūsų Serafiškasis tėvas Pranciškus, rūpindamasis sielų išganymu, iš popiežiaus Honorijaus III gavo Porciunkulės atlaidų malonę. Tai, kad Šventasis Tėvas šiuos atlaidus patvirtino, buvo tais laikais negirdėta naujiena. Panaši naujiena yra atsiradusi ir kito Pranciškaus, dabartinio mūsų popiežiaus, dėka. Šiemet su Visuotine Bažnyčia vėl išgyvename malonės metą – Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Dar niekada nėra buvę, kad viso pasaulio katedrose ir šventovėse, netgi kalėjimų kamerose būtų atvertos jubiliejinės durys, per kurias žengdami daugybė žmonių galėtų patirti Dievo Gailestingumą, atsiversti ir būti išgelbėti. Ši atgailos patirtis be galo svarbi visai Bažnyčiai, o ypač mums, pasauliečiams pranciškonams, kurie kadaise buvome vadinami Atgailos broliais ir seserimis. Idant šiais Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus metais galėtume dar labiau išgyventi Dievo Gailestingumą ir brolystę, Viešpats mums padovanojo dar kelias nuostabias progas: Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) atsikūrimo Lietuvoje 25 metų jubiliejų, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino prisijungimo prie tarptautinės brolijos 15 metų sukaktį ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) brolijos 10 metų gimtadienį. Šios sukaktys – tai tikras Dievo malonės ženklas, kviečiantis Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą atsiliepti ir švęsti. Susitikti ne vien tam, kad paminėtume sukaktis, bet kad kartu švęsdami liturgiją būtume perkeisti ir išsiųsti gyventi atnaujintą gyvenimą. Tokį, kokį gyveno šv. Pranciškus Asyžietis ir visi Serafiškojo Ordino šventieji, bei kokį gyventi kviečia dabartinis popiežius Pranciškus – tapti dovana kitiems, kad pasaulis nepražūtų. Tad visus mažesniuosius brolius, seseris pranciškones, pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą nuoširdžiai kviečiame kartu su savo šeimomis atvykti į Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventę, kuri vyks 2016 metų rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, Kretingoje. Pax et Bonum!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinė taryba


Šventės programa:

10.00-11.00 Dalyvių registracija šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga)

11.30 Iškilminga eisena iš Lurdo slėnio į šv. Klaros seserų vienuolyną

12.00 Dieninė malda ir Gailestingumo vainikėlis su šv. Klaros seserimis

12.45 Pietūs bažnyčios šventoriuje

14.00 Šlovinimas ir OFS-Jaupra nacionalinio dvasinio asistento br. Antano Blužo OFM mokymas „Porciunkulės žinia“ šv. Antano rūmų salėje

14.30-16.00 Prisiminimai apie Pasauliečių pranciškonų ordino atsikūrimą ir Pranciškoniškojo jaunimo įsikūrimą Lietuvoje

14.00-16.00 Vaikų tarnyba Teatro studijoje

16.30 Maldos ir susitaikinimo vakaras bažnyčioje (dalyvauja visos Lietuvos Pranciškoniškosios

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje

19.30 Parodos „Jaupra brolijai Lietuvoje – 10 metų“ atidarymas bažnyčios galerijoje ir staigmena vidiniame vienuolyno kiemelyje.

 

* Maloniai prašome brolijų vyresniuosius iki rugpjūčio 10 dienos užregistruoti savo brolijų narius ir jų šeimas į Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventę. Užpildytą registracijos anketą siųskite el. paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Tel. pasiteirauti: 8 678 22052.

** Prie renginio išlaidų galėsite prisidėti laisva auka registracijos Kretingoje metu. Primename, kad nepamirštumėte atsivežti brolijos vėliavos eisenai ir savo puodelio arbatai.


001