4aba326affEsame motinos, kai jį nešiojame savo širdyje ir kūne dėl Dievo meilės ir tyros bei nuoširdžios sąžinės; jį pagimdome šventais darbais, kurių pavyzdys turi šviesti kitiems…

Iš šv. Pranciškaus laiško visiems tikintiesiems

Mylimieji,

Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas – brangi Dievo Gailestingumo dovana – teįkvepia ir mus nešioti Jėzų savo širdyje ir šventais darbais gimdyti Jį pasauliui.  Švęskime begalinį Dievo Gailestingumą ir už jį dėkokime! Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų Metų!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba –

Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS, kun. Gintaras Blužas OFS, Mindaugas Taškūnas OFS, Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, Rokas Žeimys ir br. Paulius Saulius Bytautas OFM

Šv. Kalėdos, 2015