53d6f4077a86617a215e

 

 

 

 

 

 

 

2015 m. spalio 17 d. Krekenavoje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos tarybos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Kapituloje dalyvavo Panevėžio regiono dvasinis asistentas br. Jurdanas Statkus OFM. Šiuo metu Panevėžio regiono brolijai priklauso šešios vietinės brolijos – Panevėžio, Kupiškio, Biržų, Pasvalio, Rokiškio ir Anykščių.

2015-2018 m. kadencijos Panevėžio regiono taryba:

Regiono ministrė – Rasa Mačiulionienė OFS

Regiono viceministrė – Ona Karazijienė OFS

Regiono ugdymo magistrė – Nina Maksimcova OFS

Regiono sekretorius – Bronislovas Karazija OFS

Regiono ekonomė – Zita Galubickienė OFS

Regiono tarybos narė – Eglė Jažauskienė OFS

Regiono dvasinio asistento pareigas nuo 2010 m. eina br. kun. Jurdanas Statkus OFM.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą ir linkime išmintingos meilės bei visuomet Dievo valiai ir Šventosios Dvasios dvelksmui atviros širdies!

 

Nacionalinės tarybos informacija