OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sekminių išvakarėse, gegužės 23 dieną, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijoje vyko rinkimų kapitula, kurios metu ministre išrinkta Janina Lebskienė OFS, viceministru – Rolandas Rudzevičius OFS, ugdymo magistre – Irena Butkienė OFS, ekonome – Onutė Juškevičienė OFS, sekretore – Zita Legotienė OFS.

Po rinkimų kapitulos Šv. Mišias aukojo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino dvasinis asistentas kun. Saulius Paulius Bytautas OFM. Jis naujajai tarybai palinkėjo įsiklausyti į Šv. Dvasios vedimą. Šv. Mišių metu laikinuosius įžadus davė Rita Valūnienė. Marijampoliečiai pasauliečiai pranciškonai džiaugėsi jos apsisprendimu ir linkėjo drąsiai eiti Viešpaties nurodytu keliu.

Už svetingą vakarienę ir nuoširdų priėmimą dėkojame Onutei Juškevičienei OFS ir Nijolei Puodžiūnienei OFS.

 

Janina Lebskienė OFS