SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES

Birželio 3 d., trečiadienį, Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino OFS brolijoje vyko šventė, kurios metu Giedrė Povilaitytė, Inga Arlauskaitė ir Justinas Rakita pradėjo noviciatą Pasauliečių pranciškonų ordine. Kartu pašaukimo ir pasiruošimo Pažadui kelionę pradėjo ir trys Pranciškoniškojo jaunimo nariai, kurie buvo įvesdinti į ugdymo laikotarpį.

Per šv. Mišias noviciato laikotarpį pradedantieji nariai Dievo ir brolių bei sesių akivaizdoje prie altoriaus ištarė iškilmingus pasiryžimo žodžius. Liturgijai vadovavo pranciškoniškojo jaunimo dvasinis asistentas kun. Tomas Žymantas OFM ir vietinės OFS brolijos ministras Dainius Verbickas OFS. Po šv. Mišių brolystės ir Pranciškoniškosios šeimos šventė tęsėsi vienuolyno kieme.

Dėkojame Dievui už šią malonę ir prašome, kad Visagalis nenugręžtų nuo šių vaikų savo veido (plg. Tob. 3,6)!

Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolija