822643p13705EDNMain14427John-XXIII_300Pax et bonum!

Mylimi Pranciškoniškosios šeimos broliai ir sesės,

Šiandien, spalio 11 dieną, Katalikų Bažnyčia ir pranciškoniškoji šeima mini šventąjį pasaulietį pranciškoną popiežių Joną XXIII.

2008 metais popiežius Jonas XXIII paskelbtas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Dangiškuoju globėju, o spalio 11 diena – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės brolijos švente.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos vardu nuoširdžiai sveikinu Dangiškojo globėjo ir Nacionalinės brolijos šventės proga bei šventajam Jonui XXIII užtariant meldžiu gausios gerojo Dievo palaimos Jums ir Jūsų darbams!

Virginija Mickutė OFS

Nacionalinė ministrė

P.S. Marijos radijo Porciunkulės laidos apie šventąjį Joną XXIII kviečiame klausyti čia.