Š.m. vasario 19 d. po sunkios ligos į Tėvo namus iškeliavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolijos sesuo Liudvika Bumblienė OFS (g. 1928 m.).

Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos bendruomenė neteko Rožinio maldai atsidavusiai vadovavusios ir Dievą skambiu balsu šlovinusios bendruomenės narės, o brolija – gilaus tikėjimo ir pasiaukojančios meilės Dievui ir Bažnyčiai Sesės. Mūsų maldose išliks jos šviesus atminimas.

Laidotuvės įvyks š.m. vasario 21 d., ketvirtadienį.

Viešpatie, būk gailestingas mūsų sesei Liudvikai!

Ordino broliai ir seserys