LVKLietuvos vyskupų konferencijos pirmininko kreipimasis dėl pastarojo meto įvykių Lietuvoje

Lietuvos ganytojai išreiškia nuoširdų susirūpinimą ir apgailestavimą dėl jau kelerius metus viešumoje esančios skaudžių nelaimių paliestos šeimos istorijos, kuri šalyje nepaliko abejingų. Labiausiai liūdina, kad sprendžiant mergaitės likimą, nebuvo paisoma teismo sprendimo ir Prezidentės raginimo vengti prievartos. Tebėra neatsakyta į rimtus klausimus, ar motina dalyvavo  nusikaltimuose prieš mergaitę. Tokia situacija nepriimtina ir nesuprantama doriems Lietuvos žmonėms, tikintiems savo Valstybe bei jos ateitimi. Nepasitikėjimo atmosferoje bręsta bei formuojasi numanomi neramumai. Deja, suprantamas didžiulis žmonių nusivylimas ne tik teisėtvarkos organais, bet ir savo Valstybe. Apgailėtina, kad skaudi šeimos tragedija tampa politinių rietenų, stiprėjančių prieš artėjančius rinkimus, eskaluojama tema. Susipriešinimas plinta visuomenėje, įtraukiami net kunigai, kurie turi ypač sergėtis politinių jėgų manipuliacijų, vengti – net ir netiesiogiai – palaikyti destruktyvias nuotaikas.

Esamų įvykių akivaizdoje visus geros valios žmones kviečiame saugoti tarpusavio vienybę, vengti susiskaldymo, nepasiduoti kurstomai neapykantai ar net tam tikrų jėgų trokštamam pasipriešinimui savo Valstybei, demokratijai bei teisinei santvarkai. Nors ir netobulai įgyvendinama, ji yra valstybingumo ir mūsų visų gerovės pagrindas. Reikia budriai saugotis, kad netaptume lengvai manipuliuojama gatvės mase, kurios logika ir elgsena sukelia skaudžius padarinius. Pastarųjų dienų įvykiai kiekvieną iš mūsų turi padrąsinti kritiškai mąstyti, kokiomis vertybėmis grindžiame savo Valstybės ateities gyvenimą, asmeniškai prisidėti prie darnaus ir atsakingo rūpesčio visuomenės reikalais. Šis laikas mums visiems gali tapti ypatingos malonės metu bei puikia proga drauge diskutuoti, kokia kryptimi toliau eisime, kurdami visavertį gyvenimą šiame krašte. Matome, kad šeimas paliečiančių tragedijų, nuskriaustų vaikų, moralinio pasimetimo šaknys slypi pagundoje iš asmeninio gyvenimo išmesti, į visuomenės užribį nustumti Dievą ir Jo Tiesą.

Laukdami Sekminių – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmės – kviečiame visus maldai. Susitelkę prašykime Taikos ir Ramybės Dievą, kad išlieta Sekminių malonė mums suteiktų išminties, drąsos ir stiprybės visas tautos problemas ir rūpesčius spręsti pagarbiai kalbantis tarpusavyje ir ieškant atramos krikščioniškų vertybių lobyne.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas