Gegužės 12 dieną, šeštadienį, Biržuose vyks III-asis Lietuvos Pranciškučių susitikimas „Visi, kas gyvas, tešlovina Jį!“, į kurį kviečiame atvykti Pranciškučių grupes iš įvairių Lietuvos miestų.

Registracija: Prašome skirtingų miestų Pranciškučių grupių vadovus iki gegužės 1 d.užregistruoti savo grupeles el.paštu jaupra@gmail.com, nurodant vaikų vardus, pavardes ir gimimo datą.

Namų darbai: Kiekviena Pranciškučių grupė parengia 15 min. prisistatymo programą, o kiekvienas atvykstantis į susitikimą atsiveža savo padarytą-išlankstytą paukštuką, kurį būtų galima pakabinti (būkite kūrybingi ir išradingi!).

Susitikimo programa
11-12 val. Svečių atvykimas
12 val. Šv. Mišios Biržų bažnyčioje
12.45 val. Žygis su vėliavomis ir giesmėmis miesto gatvėmis
13.30 val. Pietūs „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje
14.00 val. Brolio mokymas (kun. Alvydas Virbalis OFM)
14.30 val. Kūrinijos giesmė
15.30 val. Pranciškučių grupių prisistatymai ir staigmena
17.30 val. Atsisveikinimas

Kviečia
Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinė taryba
Biržų Šv. Jono Krikštytojo OFS brolija ir parapija