OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Biržų šv. Antano Paduviečio broliją papildė dvi naujos narės. Amžinuosius įžadus davė seserys – Genovaitė Bytautienė ir Elenutė Lipskytė.

Įžadai vyko šv. Mišių metu, vadovaujant Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Panevėžio regiono brolijos dvasiniam asistentui br. kun. Jurdanui Statkui, OFM. Jaudinančiai skambėjo kiek virpantys Genovaitės ir Elenutės balsai, kai jos tarė įsipareigojančius žodžius: „Pasišvenčiu tarnauti Dievo Karalystei, visą savo gyvenimą gyventi Jėzaus Kristaus Evangelijos šviesoje”.

Visa brolija ir jaunieji pranciškučiai „Žiedeliai” džiaugsmingai sveikino naująsias nares, pasiryžusias giliau pasinerti į Jėzaus Kristaus slėpinį, apjungiantį visas pranciškoniškos šeimos šakas.

Šv. Pranciškus „Saulės giesmėje” tvirtina, jog laimingi tie, kurie paveda save švenčiausiajai Dievo valiai. Patikėkim šiais šventojo žodžiais, ištartais visam pasauliui. Taigi ir mums.

Eglė Jažauskienė, OFS