Vasario 2-ąją, minint Dievui pašvęsto gyvenimo dieną, Vilkaviškyje susirinko nemažas būrys įvairių vienuolijų seserų, besidarbuojančių Aleksoto, Kazlų Rūdos, Marijampolės, Miroslavo, Rumbonių, Vilkaviškio parapijose, tėvų marijonų, Alytaus ir Marijampolės pasauliečių pranciškonų ir Pilnų namų bendruomenės atstovų. Generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis pasidalino mintimis, išsakytomis popiežiaus Benedikto XVI enciklikoje apie krikščioniškąją viltį „Spe salvi“ ir paragino pašvęstojo gyvenimo žmones savo pavyzdžiu priminti žmogaus gyvenimo prasmę ir tikslą mūsų laikų visuomenei.

Vilkaviškio katedroje nuotaikinga procesija su degančiomis žvakėmis, kuria prasidėjo šios dienos šv. Mišių liturgija, sutelkė bendrai maldai pašvęstojo gyvenimo atstovus ir pasauliečius tikinčiuosius. Šv. Mišių koncelebracijai vadovavęs vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC kvietė visus melsti pašaukimų į pašvęstąjį gyvenimą, linkėjo ištvermės jau einantiems šio pašaukimo keliu. Po šv. Mišių parapijos vaikai ir jaunimas šventės dalyvius pasveikino menine programėle. Jaukioje aplinkoje įvyko agapė. Šventės dalyviai nuoširdžiai padėkojo atvykusius svetingai priėmusiam katedros klebonui prel. Vytautui Gustaičiui.

ses. Laimutė Rimkevičiūtė

(vilkaviskis.lcn.lt)