Š.m. balandžio 2 d. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kryžių Kalno vienuolyne vyko Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos vadovybės plenarinis posėdis, į kurį buvo pakviesti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS ir Telšių regiono brolijos ministras Modestas Žadvydas, OFS.

Nacionalinis ministras Nerijus Čapas, OFS posėdžio dalyvius supažindino su planais, aktualijomis ir perdavė regionų brolijų tarybų prašymus skirti dvasinius asistentus. Tuo pačiu buvo aptartos kandidatūros regionų dvasinių asistentų pareigoms, tačiau sprendimas dėl paskyrimų nepriimtas, nes nutarta išklausyti kandidatus ir atsižvelgti į jų nuomones.

Telšių regiono brolijos ministras Modestas Žadvydas, OFS posėdžio dalyvius supažindino su planuojamo steigti Pranciškoniško socialinio centro vizija ir jau atliktais darbais, taip pat su VšĮ “Pranciškoniška pasauliečių akademija” veikla.