44a99ab83fee744597b7b4d

Paskutinę liepos savaitę Pakutuvėnuose vyko Pranciškaus draugų stovykla. Nežinau, kodėl, bet man ji yra pati mylimiausia iš visų vasaros stovyklų. Gal todėl, kad skirta gilesniam pranciškoniškojo dvasingumo pažinimui, kuris mane jau seniai ir labai „pakabinęs“, o gal todėl, kad dalyvių skaičiumi ji pati negausiausia… Matyt nedaug tokių „pakabintų“ ir išprotėjusių. Kad praleistum savo atostogas Pakutuvėnuose, dieną iš dienos gyvendamas stovyklos ritmu, reikia būti šiek tiek išprotėjusiam. Aš kiekvienąkart stebiuosi tais, kurie nepavargsta važiuoti į tas stovyklas. O dar labiau tais, kurie pavargsta, ir vis tiek važiuoja. Neilgai trukęs kažkoks vidinis balsas juokiasi ir rodo pirštu: „O tu į save pasižiūrėk“…

Negirdėjau nei vieno, kuris pasigailėtų atvykęs į stovyklą (net mažasis Rokas, kuriam sugipsavo ranką). Taip, šiemet paskaitos tikrai buvo nuostabios. Brolis Jacomo Bini OFM, buvęs Mažesniųjų brolių ordino generolas, daugiau kaip 10 metų praleidęs misijose Afrikoje, sužavėjo savo giedrumu ir paprastumu. Neaukštas, bet didelis žmogus. Dažnai tenka išgirsti kalbant protingą žmogų, bet išmintingą žmogų sutinkame vis dar retai. Nes išmintis ateina iš Dievo ir iš gilaus santykio su Juo patirties.

Keletas į širdį įkritusių minčių… Pranciškaus išgirsta misija „Eik ir atstatyk mano Bažnyčią“ – tai Viešpaties kvietimas, kad mes atstatytume savo santykį su Juo, su žmonėmis, su kūrinija, su savimi, savo kūnu. Tai padaryti mums gali padėti ne televizorius, bet Dievo žodis, be kurio negalime išgyventi nė dienos. Šioje misijoje mums reikalingi broliai ir sesės, nes vienišumas nėra pranciškoniškas kelias. Neturto problema nėra tai, esame turtingi ar neturtingi, bet tai, kad nebeteikiame Dievui pirmos vietos savo gyvenime. Paskutinė ir pati svarbiausia meilės kalba yra tyla. Pirmoji malda yra klausytis… Radus laiko Dievui, lengviau rasti laiko kitiems, ir viską padaryti geriau.

Taigi, mieli Pranciškaus draugai, iš stovyklos išvažiavome su labai gražia gyvenimo programa – būti šventuoju, t.y. neturtėliu, kuris myli brolius.

Virginija Mickutė