71ac8062ccŠį šeštadienį, liepos 8 d., Pranciškoniškasis jaunimas iš visos Lietuvos (Vilniaus, Šiaulių, Klaipėdos) renkasi Kretingoje, kur pagaliau registruosis ir garsiai pasakys: „Mes esame!“ Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis ministras Nerijus Čapas OFS susitikimo metu patvirtins Lietuvos Pranciškoniškojo jaunimo (sutrumpintai JauPros) statutą. O 39 Pažadą davę ir balsavimo teisę turintys jaunuoliai išsirinks Nacionalinę tarybą. Lietuvos JauPrai vadovaus trejiems metams išrinkta Taryba, kurią sudarys prezidentas, viceprezidentas, ugdymo magistras, sekretorius, iždininkas, taip pat paskirtas dvasios brolis ir OFS brolijos atstovai. Nacionalinis JauPros prezidentas atstovaus Lietuvos Pranciškoniškąjį jaunimą nacionalinėje OFS Taryboje.

Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pranciškoniškasis jaunimas priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino dalis. Pranciškoniškasis jaunimas vadovaujasi OFS Regula ir Generalinėmis Konstitucijomis. Šie dokumentai yra skirti ugdyti žmogiškam, krikščioniškam ir pranciškoniškam pašaukimui asmeniškai ir bendruomenėje. Pranciškoniškajam jaunimui dvasinę pagalbą teikia ir jį ganytojiškai globoja Pirmasis (OFM, OFMconv, OFMcap) ir Trečiasis (TOR) ordinai. Brolišką pagalbą Pranciškoniškajam jaunimui teikia Pasauliečių pranciškonų ordinas. Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalines brolijas, kurių kiekviena yra susijusi su atitinkama OFS brolija. Į Pranciškoniškąjį jaunimą priimami 14-30 m. katalikai, nesusituokę vaikinai ir merginos, ieškantys savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų. Lietuvos Pranciškoniškasis jaunimas yra paklusnus Katalikų Bažnyčios mokymui ir savo statutui.

Dalyvauti susitikime kviečiame Pranciškoniškąjį jaunimą iš visų brolijų. Balsavimo teisę turi tik davę Pranciškoniškojo jaunimo Pažadą.

Preliminari renginio dienotvarkė:

10:30 Registracija

11:30 Dieninė malda, šlovinimas

12:00 Posėdis

14:00 Pietūs

15:00 Posėdis ir rinkimai

18:00 Šv. Mišios

19:30 Vakarienė ir vakaronė

Renginio vieta: Parapijos namai, Vilniaus g. 2, Kretinga

Norintiems suteiksime nakvynę, jei pranešite iš anksto (8 682 18058 Agnė, arbadruskine@yahoo.com) ir atsivešite miegmaišį.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen.