Paskelbtas popiežiaus Benedikto XVI laiškas šių metų maldų dienai už pašaukinimus. Kaip kasmet, ši diena bus minima IV Velykų sekmadienį, kuris vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šiemet – tai bus gegužės 7-oji.

Popiežius primena visais Bažnyčios amžiais galiojantį Evangelijoje užrašytą Kristaus raginimą: Melskite pjūties šeimininką, kad siųstų darbininkų į savo pjūtį. Taip pat dviejų tūkstančių metų Bažnyčios istorija akivaizdžiai patvirtina, jog ten, kur gyvena veržlios bendruomenės, ten kur žmonės karštai meldžiasi, ten subręsta gausūs pašaukimai. Naujus pašaukimus veiksmingai ugdo taip pat ir pašauktųjų – kunigų ir vienuolių duodamas švento gyvenimo pavyzdys. Bažnyčios gyvenimas šią taisyklę irgi aiškiai patvirtina. Dažnas kunigas ar vienuolis savąjį pašaukimą atrado, galutinai suprato ir sugebėjo subrandinti būtent kitų savo aplinkos kunigų ar vienuolių švento gyvenimo pavyzdžio dėka.

Visi pakrikštytieji priklauso išrinktajai šventai Dievo tautai, tačiau jos gyvenimui būtina ir sakramentinė kunigystė, kurį įkūnija Kristaus buvimą savo Bažnyčioje ir Dievo tėvystę. Bažnyčios gyvenimui būtini ir vienuoliai, kurie radikaliai paima į širdį Evangelinius neturto, skaistumo ir klusnumo patarimus, šitaip visiems duodami Dievui pašvęsto gyvenimo grožio liudijimą. (Vatikano Radijas)

Popiežiaus laišką galite perskaityti čia: www.katalikai.lt/index.php?id=6&nid=359