Š.m. lapkričio 22 d. Romoje vykstančios Pasauliečių pranciškonų ordino Generalinės kapitulos dalyvius audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas. Pasauliečiams pranciškonams tartame žodyje popiežius sveikino visus audiencijos dalyvius, o jų asmenyje ir visus pasauliečius pranciškonus. Šioje Generalinėje kapituloje pasauliečiai pranciškonai galutinai pabaigė savo dokumentų atnaujinimą. “Dabar turite Regulą, kurią patvirtino mano pirmtakas Paulius VI 1978 metais, Apeigyną, patvirtintą 1984-aisiais, Generalines Konstitucijas, galutinai patvirtintas 2000-aisiais metais, taip pat Tarptautinį Statutą, kurį patvirtino ši Generalinė kapitula. Dabar reikia žvelgti į ateitį ir irtis į gilumą: Duc in altum!” – kalbėjo popiežius, pažymėdamas, kad Bažnyčia iš Pasauliečių pranciškonų ordino laukia didelio indelio į Dievo Karalystės platinimą šių dienų pasaulyje. Bažnyčia nori, kad pasauliečiai pranciškonai būtų struktūrinės ir charizmatinės vienybės pavyzdys visuose lygiuose, kad prisistatytų pasauliui kaip meilės bendruomenė. Bažnyčia laukia iš pasauliečių pranciškonų drąsaus paliudijimo, pažymėto krikščionišku ir pranciškonišku ženklu.
Tolesnėje kalboje Šventasis Tėvas linkėjo, kad naujai išrinktas Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos prezidiumas toliau vestų ordiną tuo pačiu keliu kaip ir kadenciją baigęs, t.y. ištikimybės iš šv. Pranciškaus gautai charizmai dvasioje pagal pagrindinius atnaujinto Ordino nuostatus.
Popiežius prisiminė daugiau kaip prieš 20 metų, 1982 metų rugsėjį vykusį susitikimą su pasauliečiais pranciškonais, kurio metu ragino juos „studijuoti, mylėti ir gyventi pasauliečių pranciškonų Regula, kurią patvirtino popiežius Paulius VI. Ji yra tikras lobis, atitinkantis II Vatikano Susirinkimo dvasią ir Bažnyčios dedamus lūkesčius į pasauliečius pranciškonus”. Džiaugiuosi,- sakė Šventasis Tėvas,- galėdamas tais pačiais žodžiais raginti jus šiandien: studijuokite, mylėkite ir gyvenkite pagal Regulą.
Jūs pasauliečiai pranciškonai pagal savo pašaukimą išgyvenate priklausomybę Bažnyčiai ir visuomenei kaip vieną, neatskiriamą visumą. Būtent todėl iš jūsų reikalaujama asmeninio liudijimo toje aplinkoje, kur gyvenate: „prieš žmones, šeimos gyvenime, darbovietėje, džiaugsme ir kančioje, susitinkant žmones: brolius ir to paties Tėvo vaikus, socialiniame gyvenime ir nustatant broliškus santykius su visa kūrinija. Iš jūsų turbūt nebus pareikalauta liudijimo, patvirtinto krauju, bet neabejotinai jau dabar iš jūsų reikalaujama liudijimo, pilnai atitinkančio krikšto pažadus ir stojant į Ordiną duodamus įžadus.
Galiausiai Šventasis Tėvas savo kreipimesi į pasauliečius pranciškonus ragino ugdyti pagarbą gyvybei, gyventi taip, kad pasauliečių pranciškonų šeimos įtikinamai parodytų galimybę santuokos, visiškai atitinkančios Dievo planą ir tikruosius žmogaus asmens – sutuoktinių ir pirmiausia daug trapesnių vaikų – poreikius. Pačios šeimos turėtų vis labiau persiimti dėmesiu savo vaikams ir aktyviai veikdamos Bažnyčioje bei visuomenėje, rūpintis savo teisių apsauga. Taip pat popiežius atkreipė dėmesį į būtinybę nauju uolumu kalbėti rožinio maldą bei suteikė visiems apaštalinį palaiminimą.

(Vatikano radijo pranešimas, 2002-11-23)