2024 m. liepos 6 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija tradiciškai rinkosi į didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Kretingos, Klaipėdos, Plungės, Skuodo ir Mažeikių brolijų pasauliečiai pranciškonai kartu šventė Eucharistiją, giedodami ėjo Kryžiaus kelio kalnus ir vaišinosi broliškoje agapėje. Kartu su Telšių regiono pasauliečiais pranciškonais meldėsi jų šeimų nariai, kiti atlaidų maldininkai. Mąstymus prie Kryžiaus kelio stočių sakė nacionalinis dvasinis asistentas br. kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Tokia Telšių regiono vietines brolijas vienijanti piligrimystė pirmąjį didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų šeštadienį Telšių regiono tarybų yra organizuojama nuo 2008 metų.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija